BM.TG.05 - Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
127
lượt xem
19
download

BM.TG.05 - Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M8 ………, ngày ….tháng ….năm ……… BẢN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO HÀNG NĂM CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TG.05 - Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M8 ………, ngày ….tháng ….năm ……… BẢN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO HÀNG NĂM CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)…………………… Căn cứ Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 20 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ (1)……………………………………………………………….… - Tên tổ chức tôn giáo cơ sở (chữ in hoa):…………………………………… - Tên người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở:….………… Năm sinh………. Tên gọi khác:…………………………………………………………………. Địa chỉ:……………………………………………………………………….. Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo năm ..… với nội dung sau: 1. Các cuộc lễ tôn giáo chính diễn ra trong năm: Tổng số cuộc:…. 2. Các cuộc hội nghị thông thường: Tổng số cuộc:…. Cam kết của người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở. Đính kèm văn bản đăng ký gồm: Chương trình hoạt động tôn giáo chi tiết diễn ra trong năm (người tổ chức, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra). Ngày…..tháng…..năm…. TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu)
  2. (1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản