BM.VHTTDL.16. - Đơn đề nghị công nhận cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
15
download

BM.VHTTDL.16. - Đơn đề nghị công nhận cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên doanh nghiệp: ……………. ………………………………… Tên cơ sở ăn uống:……………. ………………………………… CÔNG HOÀ XÃ̃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ̣ Độc lâp – Tự do – Hạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.VHTTDL.16. - Đơn đề nghị công nhận cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch

  1. Phụ lục 1a Tên doanh nghiệp: ……………. CÔNG HOÀ XÃ̃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ̣ ………………………………… Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc ̣ Tên cơ sở ăn uống:……………. ………………………………… …., ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ SƠ ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN DU LỊCH Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế Tên cơ sở ăn uông:.............................................................................................. ́ Giám đốc:........................................................................................................... Địa chỉ:................................................................................................................ Điện thoại:...............................................Fax:................................................... Email:.................................................................................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......................................................... Ngày cấp:............................................ Nơi cấp: .............................................. Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch được ban hành tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày ......./......../2007 của Uy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ̉ tôi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xem xét, công nhận cơ sở ăn uông của chúng tôi đạt tiêu chuẩn du lịch. ́ Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định và bảo đảm duy trì chất lượng đúng theo tiêu chuẩn được công nhận. Giám đốc hoặc Chủ cơ sở kinh doanh (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản