BM.XD.08 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
14
download

BM.XD.08 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.08 - đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.XD.08 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế 1. Tên chủ đầu tư: . . . . . . . ............ .......... ............ .......... .......... . - Người đại diện . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: ....... ..... - Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Phường (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thành phố (huyện): .......... .... Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: .......... ........ .... . 2. Là chủ đầu tư công trình: . . . . . . . . ................ ............... ............. . Số nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường: ........ ................ ............ Phường (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quận (huyện): . . . . . . . . ............... . Tỉnh Thừa Thiên Huế 3. Đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số: ........ .......... ..... ... ngày . . . . tháng. . . . . .năm . . . . . .. 4. Lý do đề nghị gia hạn: ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ................. ............ ................. ............ ................. .... ..........., ngày . . . . tháng . . . . năm. . . . ... Đính kèm: Người làm đơn Giấy phép xây dựng (bản chính) (ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản