Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về môi trường

Chia sẻ: lehuuloi

Tài liệu tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về môi trường

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức về môi trường

60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5 - Clb Xanh KHTN TPHCM


1. Hòn Phụ của Hòn Phụ Tử bị đổ đã làm hư hỏng di tích thắng cảnh Quốc gia
cũng như biểu tượng của du lịch Kiên Giang, sự cố này xảy ra vào ngày:
A. 1/8/2006
B. 5/8/2006
C. 9/8/2006
D. 13/8/2006
(trả lời: đáp án C)

2. Hiện nay Việt Nam có bao nhiêu Vườn Quốc Gia:
A. 11
B. 17
C. 27
D. 30
(trả lời: đáp án D)

3. Nơi sâu nhất thế giới là nơi gặp nhau giữa:
A. Mảng đại dương và mảng đại dương.
B. Mảng lục địa và mảng lục địa
C. Mảng đại dương và mảng lục địa
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
(trả lời: đáp án C)

4. Dự kiến đến năm 2010 nhiệt độ ở Việt Nam sẽ tăng:
A. 0.3 đến 0.5o C
B. 1.0 đến 2.0o C
C. 1.5 đến 2.5o C
D. Trên 2.5o C
(trả lời: đáp án A)

5. What does WWF stand for and what is the symbol of WWF?
A. World Wildlife Foundation – Panda
B. World Wild Fund – Dolphin
C. World Wildlife Fund – Panda
D. World Wild Foundation – Dolphin
(trả lời: đáp án C)

6. Có bao nhiêu nhóm nhân tố sinh thái:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
(trả lời: đáp án B)

7. Việt Nam ban hành pháp lệnh bảo vệ rừng, thành lập lực lượng kiểm
lâm nhân dân vào năm:
A. 1970

1
60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5 - Clb Xanh KHTN TPHCM


B. 1971
C. 1972
D. 1973
(trả lời: đáp án C)

8. Trong cách hành tinh thuộc hệ Mặt Trời, hành tinh có nhiều vệ tinh nhất
là:
A. Trái Đất
B. Kim Tinh
C. Mộc Tinh
D. Hỏa Tinh
(trả lời: đáp án C)

9. Quốc gia nào đứng hàng đầu trong việc nhập khẩu gỗ và tiêu thụ đũa ăn
nhiều nhất thế giới:
A. Việt Nam
B. Thái Lan
C. Nhật Bản
D. Trung Quốc
(trả lời: đáp án C)

10. Củ nào chứa nhiều ion gốc xyanua gây độc:
A. Khoai Mì
B. Cà Rốt
C. Khoai Tây
D. Khoai Từ
(trả lời: đáp án A)

11. Ôzôn, PAN, FB2N, NOx, anđêhyt, etylen được gọi là nhóm khí:
A. Phóng xạ
B. Tổng hợp
C. Quang hóa
D. Lơ lửng
(trả lời: đáp án C)

12. Which are the four most abundant elements in living cells?
A. Carbon, Oxygen, Nitrogen, Sulfur
B. Carbon, Oxygen, Hydrogen, Nitrogen
C. Carbon, Oxygen, Sulfur, Phosphorus
D. Carbon, Sulfur, Hydrogen, Oxygen
(trả lời: đáp án B)

13. Việt Nam từng tiến hành “dự án 327” nhằm:
A. Cải tạo bờ biển
B. Cải tạo đất ngập mặn
C. Cung cấp nước sạch

2
60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5 - Clb Xanh KHTN TPHCM


D. Trồng rừng
(đáp án: câu D)

14. Loài nào mới được đưa vào sách đỏ Việt Nam:
(1): Sẻ thông họng vàng (2): Gà lôi lam đuôi trắng
(3): Thạch sùng ngón giống mới (4): Lợn rừng Đông Dương
A. 1 và 2
B. 3 & 4
C. 3
D. cả 4
(đáp án: câu D)

15. Hiệp hội bảo vệ Môi Trường có tên viết tắt là:
A. GEF
B. NUEP
C. EPA
D. ENV
(đáp án: câu C)

16. Ngày đa dạng sinh học Việt Nam là ngày:
A. 22 tháng 5
B. 26 tháng 12
C. 31 tháng 5
D. 24 tháng 12
(đáp án: câu A)

17. Nếu ở kinh tuyến 105 độ Đông là 12 giờ thì kinh tuyến 104 độ Đông là:
A. 11 giờ 56 phút
B. 11 giờ
C. 12 giờ 04 phút
D. 12 giờ 08 phút
(đáp án: câu A)

18. Dịch cúm gia cầm xảy ra lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào:
A. 2002
B. 2003
C. 2004
D. 2005
(đáp án: câu B)

19. Phú dưỡng là do sự gia tăng hàm lượng chất nào trong nước
A. N, Fe
B. N, P
C. Fe, P
D. Tất cả đều đúng
(đáp án: câu B)

3
60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5 - Clb Xanh KHTN TPHCM20. Để đánh giá mức độ ô nhiễm sinh học nguồn nước, người ta dùng:
A. Chỉ số pH
B. DO, BOD, COD
C. Độ đục
D. Chỉ số Coliform
(đáp án: câu D)

21. Khí quyển được giới hạn bởi:
A. Giới hạn dưới quy ước khoảng 60-100Km, ranh giới trên lấy đến 1500Km
B. Giới hạn dưới quy ước khoảng 80-150Km, ranh giới trên lấy đến 1500Km
C. Giới hạn dưới quy ước khoảng 60-100Km, ranh giới trên lấy đến 1000Km
D. Giới hạn dưới quy ước khoảng 80-100Km, ranh giới trên lấy đến 1000Km
(đáp án: câu C)

22. Việt Nam có bao nhiêu Km bờ biển và bao nhiêu đảo nhỏ:
A. hơn 3000 – hơn 2000
B. hơn 3000 – hơn 3000
C. hơn 4000 – hơn 2000
D. hơn 4000 – hơn 3000
(đáp án: câu B)


23. Khí nhà kính nào có khả năng giữ nhiệt cao nhất:
A. CO2
B. N2O
C. CH4
D. CFCs
(đáp án: câu C)

24. Nguyên tắc “PPP” trong công tác quản lí môi trường là:
A. Hướng tới sự phát triển bền vững
B. Phòng bệnh hơn chữa bệnh
C. Người gây ô nhiễm phải trả tiền
D. Kết hợp các mục tiêu quốc tế - quốc gia – vùng lãnh thổ và cộng đồng dân cư
trong việc quản lí môi trường.
(đáp án: câu C)

25. Tầng Ôzôn nằm ở độ cao từ 10-50 km thì nó thuộc tầng khí quyển nào:
A. Đối lưu
B. Bình lưu
C. Trung lưu
D. Thượng tầng khí quyển
(đáp án: câu B)
4
60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5 - Clb Xanh KHTN TPHCM


26. Khoa Môi trường – trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên thành lập ngày:
A. 18/1/2000
B. 18/1/2001
C. 18/1/2002
D. 18/1/2005
(đáp án: câu A)

27. Thức ăn chính của Sếu đầu đỏ ở VQG Tràm Chim:
A. Lúa mạ
B. Năn kim
C. Cá
D. Rắn
(đáp án: câu B)

28. Cuộc Cách mạng Xanh được bắt đầu ở:
A. Ấn Độ
B. Mêhicô
C. Philippin
D. Mĩ
(đáp án: câu B)

29. Trong các loại khoáng dưới đây, loại nào là khoáng thứ sinh:
A. Apatite Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
B. Calcite CaCO3
C. Biotite KMg3(AlSi3O10)(OH)2
D. Kaolinite Al2O3.2SiO2.2H2O
(đáp án: câu D)

30. Name the four major oceans of the earth from largest to smallest:
A. Atlantic, Arctic, Pacific & Indian
B. Pacific, Atlantic, Indian & Arctic
C. Pacific, Indian, Atlantic & Arctic
D. Atlantic, Pacific, Indian & Arctic
(đáp án: câu B)

31. Chỉ số HDI được xây dựng không dựa theo chỉ tiêu nào sau đây:
A. Tỉ lệ % người lớn biết chữ
B. Logarit của thu nhập bình quân đầu người tính theo USD ppp (purchasing power
parities)
C. Tốc độ gia tăng dân số
D. Tuổi thọ bình quân
(đáp án: câu C)

32. Các tai biến môi trường nào sau đây thuộc loại trường diễn:
A. Động đất, cháy rừng
B. Sóng thần, lũ lụt

5
60 câu hỏi vòng loại Lốc Xanh lần 5 - Clb Xanh KHTN TPHCM


C. Lũ lụt, hạn hán
D. Nhiễm mặn, sa mạc hóa
(đáp án: câu D)

33. Chủ đề ngày Môi trường Thế giới năm 2008:
A. Thành phố xanh : kế hoạch cho hành tinh chúng ta
B. Băng tan – một vấn đề nóng bỏng
C. Hãy thay đổi thói quen: hướng đến một nền kinh tế ít cacbon
D. Sa mạc và quá trình sa mạc hóa
(đáp án: câu C)

34. Mưa aicd là hiện tượng nước mưa có độ pH:
A.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản