Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 53

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
33
lượt xem
12
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 53

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 53 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 53

  1. Bài : 8148 Hoà tan 26,8 gam hỗn hợp 2 axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau Phần 1: Cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch dư thu được 21,6 gam bạc kim loại. Để trung hoá hoàn toàn phần 2 cần 200ml dung dịch 1M. Công thức của 2 axit đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8147 Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố trong đó oxi chiếm 37,21%. Trong A chỉ có 1 loại nhóm chức, khi cho 1 mol A tác dụng với dung dịch dư ta thu được 4 mol . Công thức của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8146 Cho 1,97 gam fomalin tác dụng với dung dịch dư, sau phản ứng thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic là giá trị nào dưới đây (coi nồng độ của axit fomic trong fomalin là không đáng kể) Chọn một đáp án dưới đây A. 38,071% B. 76,142% C. 61,929% D. 23,858% Đáp án là : (A) Bài : 8145
  2. Một hỗn hợp X gồm 2 anđehit A, B đơn chức. Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch dư tạo ra 86,4 gam kết tủa. Biết . A ứng với công thức phân tử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8144 Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở thành 2 phần bằng nhau - Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn thu được 0,54 gam nước - Phần 2: Cho tác dụng hết với dư (Ni, ) thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, thu được V lít (đktc). V có giá trị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,112 lít B. 0,672 lít C. 1,68 lít D. 2,24 lít Đáp án là : (B) Bài : 8143 Đốt cháy hoàn toàn 86 gam hợp chất A ( ) thu được 220 gam và 90 gam nước. Biết phân tử khối của A bằng 86 và A có thể tham gia phản ứng tráng gương, có thể tác dụng với sinh ra một ancol có nguyên tử C bậc 4 trong phân tử. Công thức cấu tạo của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8142
  3. Cho 2,2 gam hợp chất đơn chức X chứa phản ứng hết với dung dịch dư tạo ra 10,8 gam . Công thức cấu tạo của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8141 Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit là đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với dư thu được hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol này thu được 11 gam và 6,3 gam nước. Công thức phân tử của 2 anđehit này là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8140 1 hỗn hợp gồm 2 anđehit X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no đơn chức, mạch hở (khác ). Cho 1,02 gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch dư thu được 4,32 gam kim loại (hiệu suất phản ứng 100%). Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8139 Cho hỗn hợp và dư di qua ống đựng bột Ni đun nóng thu được hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình nước lạnh thấy khối lượng bình tăng 11,8 gam. Lấy toàn bộ dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch dư thu được 21,6 gam Ag. Khối lượng ancol có trong X là giá trị nào dưới đây?
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. 8,3 gam B. 9,3 gam C. 10,3 gam D. 1,03 gam Đáp án là : (C) Bài : 8138 Tỉ khối hơi của anđehit X so với bằng 29. Biết 2,9 gam X tác dụng với dung dịch dư thu được 10,8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8137 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,4 mol . Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol , sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol này thì số mol nước thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,3 mol B. 0,4 mol C. 0,6 mol D. 0,8 mol Đáp án là : (C) Bài : 8136 Oxi hoá 2,2 gam một anđehit đơn chức X thu được 3 gam axit tương ứng (hiệu suất phản ứng bằng 100%). X có công thức cấu tạo nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8135
  5. X là hợp chất hữu cơ có phân tử khối bằng 124. Thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố là 67,74% C; 6,45% H; 25,81% O. Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8134 Thuỷ phân este E có công thức phân tử với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử ). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. X là chất nào trong các chất sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8133 Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử . Khi thuỷ phân X trong môi trường kiềm thu được các sản phẩm, trong đó có 2 chất vó thể tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8132 A là hợp chất hữu cơ có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử , cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH tạo ra 2 ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon gấp đôi nhau. Công thức cấu tạo của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  6. Đáp án là : (D) Bài : 8131 Cho 5 hợp chất sau: (1) (2) (3) (4) (5) Chất nào thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? Chọn một đáp án dưới đây A. (2) B. (1), (2) C. (1), (2), (4) D. (3), (5) Đáp án là : (C) Bài : 8130 Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là ; A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với dung dịch cho 1 muối và 1 anđehit. B tác dụng với dung dịch dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của . Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là các chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8129 Cho glixerol (glixerin) tác dụng với axit axetic thì có thể sinh ra bao nhiêu loại este? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản