Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
168
lượt xem
39
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4

 1. Bài : 24004 Giả sử là các hàm số xác định trên [a,b] và tồn tại max . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (D) Bài : 24003 Cho elip và hyperbol . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Chúng cắt nhau tại 4 điểm B. Chúng không có tiếp tuyến chung C. Chúng tiếp xúc với nhau D. Chúng không cắt nhau Đáp án là : (D) Bài : 24002 Gọi là diện tích của elip và là diện tích của đường tròn . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. = B. > C. là số nguyên D. < Đáp án là : (D) Bài : 24001 Cho elip , và các đường thẳng : ; : ; : . Lựa chọn phương án đúng
 2. Chọn một đáp án dưới đây A. Cả 3 phương án kia đều sai B. là tiếp tuyến với (E), còn không phải là tiếp tuyến C. là tiếp tuyến với (E), còn không phải là tiếp tuyến D. là tiếp tuyến với (E), còn không phải là tiếp tuyến Đáp án là : (A) Bài : 23991 Mặt cong có phương trình : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. là tập gồm 1 điểm B. là mặt cong nhưng không phải là mặt cầu C. là tập hợp trống D. là mặt cầu Đáp án là : (C) Bài : 23990 Cho mặt cầu : , và 2 mặt phẳng: : ; : . Gọi , tương ứng là bán kính các đường tròn thiết diện của mặt cầu với 2 mặt phẳng trên. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 23989 Mặt cầu có phương trình : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. tiếp xúc với mặt phẳng nhưng không tiếp xúc với mặt phẳng B. tiếp xúc với mặt phẳng: C. tiếp xúc với mặt phẳng nhưng không tiếp xúc với mặt phẳng D. tiếp xúc với mặt phẳng nhưng không tiếp xúc với mặt phẳng
 3. Đáp án là : (B) Bài : 23988 Mặt cong có phương trình . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. là tập hợp gồm 1 điểm B. là tâp hợp trống C. là mặt cầu D. là mặt cong nhưng không phải mặt cầu Đáp án là : (D) Bài : 23987 Mặt cầu : và các mặt phẳng : : ; : ; : ; : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. tiếp xúc B. cắt C. cắt D. cắt Đáp án là : (B) Bài : 23986 Cho mặt cầu : và 4 mặt phẳng: : ; : ; : ; : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. tiếp xúc không tiếp xúc B. tiếp xúc tất cả , , , C. tiếp xúc không tiếp xúc D. tiếp xúc không tiếp xúc Đáp án là : (B) Bài : 23985
 4. Cho mặt cầu : và mặt phẳng : . Gọi r là bán kính hình tròn giao tuyến của và . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 23984 Cho mặt cầu: và hai mặt phẳng : ; : . Gọi , tương ứng là bán kính các đường tròn thiết diện của mặt cầu với hai mặt phẳng trên. Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 23983 Cho hai mặt cầu: : ; : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. và ở ngoài nhau B. cắt C. tiếp xúc D. nằm trong Đáp án là : (A) Bài : 23982 Cho 2 mặt cầu : ; : và 2 mặt phẳng : ; : . Gọi là bán kính đường tròn thiết diện của với , còn là bán kính đường tròn thiết diện với . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây
 5. A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 23981 Cho (P): và . Xét (C): . Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. Đường tròn (C) tiếp xúc với (P) và (H) B. Đường tròn (C) chỉ tiếp xúc với (P) C. Đường tròn (C) không tiếp xúc với (H) và (P) D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 23980 Cho (P): và điểm . Qua vẽ hai tiếp tuyến , tới ( , . Gọi là đường thẳng nối , . Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23979 Cho parabol (P): , và các đường thẳng : 4x + y - 1 = 0; : x + y - 4 = 0; : 2x - y + 2 = 0; : -2x - y + 2 = 0. Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. tiếp xúc với (P) B. tiếp xúc với (P) C. tiếp xúc với (P)
 6. D. tiếp xúc với (P) Đáp án là : (D) Bài : 23978 Cho parabol (P): , và điểm M(0,2). Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Qua M vẽ được 2 tiếp tuyến dạng B. Qua M vẽ được 2 tiếp tuyến đến (P) và chúng vuông góc với nhau C. là đường chuẩn của (P) D. Qua M vẽ được 2 tiếp tuyến, và chỉ có 1 tiếp tuyến dạng y = kx + m Đáp án là : (D) Bài : 23977 Cho parabol (P): . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. y = 2 là đường chuẩn của (P) B. F(0,2) là tiêu điểm của (P) C. x = 2 là đường chuẩn của (P) D. Bán kính qua của điểm M(4,2) là 5 Đáp án là : (B) Bài : 23976 Cho parabol (P): , và đường tròn (C): . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Mọi tiếp tuyến chung của (P) và (C) đều có dạng y = kx + m B. (P) và (C) tiếp xúc nhau C. (P) và (C) không có tiếp tuyến chung D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (D) Bài : 23975
 7. Cho parabol , và các đường tròn . Gọi là đường chuẩn của . Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. (d) tiếp xúc với B. (d) tiếp xúc với C. (d) tiếp xúc với D. (d) tiếp xúc với Đáp án là : (A) Bài : 23974 Cho Parabol và điểm M(-2,0). Qua M vẽ hai tiếp tuyến đến (P). Gọi , là hai tiếp điểm. Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. tạo với chiều dương của Ox góc B. tạo với chiều dương của Ox góc C. // Oy D. tạo với chiều dương của Ox góc Đáp án là : (C) Bài : 23973 Cho parabol (P): , và điểm M(-1,5). Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Qua M vẽ được 1 tiếp tuyến đến (P) B. Qua M vẽ được 2 tiếp tuyến đến (P) C. Qua M không vẽ được tiếp tuyến nào đến (P) D. F(1,0) là tiêu điểm của (P) Đáp án là : (B) Bài : 23972 Cho parabol (P): ; . Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây
 8. A. (C) và (H) có tiêu điểm chung. B. (P) và (H) có tiêu điểm chung. C. (P) và (C) có 1 tiêu điểm chung. D. (P) và (H) có 1 tiêu điểm chung. Đáp án là : (D) Bài : 23971 Cho elip và hypebol . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. (E) và (H) có cùng tiêu cự B. (E) và (H) có cùng hình chữ nhật cơ sở C. (E) và (H) có duy nhất một tiếp tuyến chung D. (E) và (H) không có tiếp tuyến chung Đáp án là : (B) Bài : 23970 Cho hypebol , và đường tròn . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Cả 3 phương án trên đều sai B. Tồn tại để là tiếp tuyến của (H) C. Mọi tiếp tuyến chung của (H) và (C) có dạng D. (C) và (H) không có tiếp tuyến chung Đáp án là : (B) Bài : 23969 Cho (H) : và (C) : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. (C) cắt (H) tại 2 điểm B. (C) cắt (H) tại 1 điểm C. (C) cắt (H) tại 4 điểm D. (C) cắt (H) tại 3 điểm Đáp án là : (D) Bài : 23968
 9. Cho (H) : và (P) : . Lựa chọn phương án đúng : Chọn một đáp án dưới đây A. (H) và (P) có 1 tiêu điểm chung B. (H) và (P) không có tiêu điểm chung C. (H) và (P) có 2 tiêu điểm chung D. Đường chuẩn của (P) tiếp xúc với (H) Đáp án là : (A) Bài : 23967 Cho (H) : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Qua gốc tọa độ vẽ được 4 tiếp tuyến đến (H) B. Qua gốc tọa độ không vẽ được tiếp tuyến đến (H) C. Qua gốc tọa độ vẽ được 2 tiếp tuyến đến (H) D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (B) Bài : 23966 Cho (H) : . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. là đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H) B. là hình chữ nhật cơ sở của (H) C. là hình chữ nhật cơ sở của (H) D. (H) có 2 tiêu điểm là (4,0) và (-4,0). Đáp án là : (C) Bài : 23965 Cho hypebol , với hai tiêu điểm , . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. , B. (H) có hai đỉnh (-2,0) và (0,3) C. , D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (A)
 10. Bài : 23964 Cho hypebol . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Hình chữ nhật cơ sở của (H) có diện tích = 8 (đvdt) B. Hình chữ nhật cơ sở của (H) có diện tích = 16 (đvdt) C. Hình chữ nhật cơ sở của (H) có diện tích = 32 (đvdt) D. Tâm sai e của (H) = 0,95 Đáp án là : (C) Bài : 23963 Cho (H) : và (E) : . Gọi , là diện tích của hình chữ nhật cơ sở của (H) và (E) tương ứng. Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. > B. < C. = D. = 2 Đáp án là : (C) Bài : 23962 Cho hypebol , biết rằng Ax - By + C = 0 là tiếp tuyến của (H). Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. không phải là tiếp tuyến của (H) B. không phải là tiếp tuyến của (H) C. không phải là tiếp tuyến của (H) D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (D) Bài : 23961 Cho elip .Gọi e là tâm sai của elip. Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A.
 11. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23960 Cho elip . Gọi S là diện tích hình chữ nhật cơ sở của elip. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23959 Cho elip , và các đường thẳng ; ; ; . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. là tiếp tuyến của (E) B. là tiếp tuyến của (E) C. là tiếp tuyến của (E) D. là tiếp tuyến của (E) Đáp án là : (C) Bài : 23958 Cho elip . Chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của elip B. Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của elip C. Điểm (3,0 ) là tiêu điểm của elip D. Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của elip Đáp án là : (A)
 12. Bài : 23957 Cho elip . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. là tiếp tuyến của (E) B. là tiếp tuyến của (E) C. không phải là tiếp tuyến của (E) D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (C) Bài : 23956 Cho elip và điểm M(5,5).Gọi , là các tiếp điểm. Giả sử (d) là đường thẳng nối hai tiếp điểm. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 23955 Cho elip và hyperbol . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Chúng có tiêu điểm chung B. Chúng tiếp xúc với nhau C. Chúng không cắt nhau D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (A) Bài : 23954 Cho elip .Gọi e là tâm sai của elip. Lựa chọn phương án đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 13. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 23953 Cho elip và đường tròn . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Chúng không cắt nhau B. Có 2 tiếp tuyến chung có dạng C. Mọi tiếp tuyến chung có dạng: D. Có 1 tiếp tuyến chung có dạng Đáp án là : (D) Bài : 23952 Cho elip , với hai tiêu điểm , . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. , thuộc Ox B. (E) có hai đỉnh A(2,0) và B(0,3) C. , thuộc Oy D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (C) Bài : 23951 Cho hai điểm B(1,3) và C(4,7), xét : , : và A = ; : , : và D là giao của và . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. BACD là tứ giác nội tiếp B. BACD là hình chữ nhật C. BACD là hình thoi D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (A) Bài : 23950
 14. Cho 4 điểm và đường tròn . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. (C) tiếp xúc với 3 cạnh của tứ giác ABCD B. (C) tiếp xúc với 2 cạnh của tứ giác ABCD C. (C) là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD D. (C) là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD Đáp án là : (A) Bài : 23949 Cho đường tròn và hai đường thẳng : , : . giao (C) theo dây cung AB, còn giao (C) theo dây cung CD. Lựa chọn phương án đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. AB > CD B. AB // CD C. AB = CD D. AB < CD Đáp án là : (A) Bài : 23948 Cho hai đường tròn : có tâm là , : có tâm là và đường thẳng . M là một điểm trên (d). Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. > B. = C. , ở ngoài nhau. D. < Đáp án là : (A) Bài : 23947 Cho đường tròn : . Xét 3 điểm . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. P là điểm của (C) xa O nhất B. M là điểm của (C) gần O nhất
 15. C. N là điểm của (C) xa O nhất D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (D) Bài : 23946 Cho 3 điểm và đường tròn . L ựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23945 Cho hai đường tròn : , : . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. và chỉ có một tiếp tuyến chung y = 1 B. và chỉ có một tiếp tuyến chung x = 2 C. và chỉ có hai tiếp tuyến chung x = 2 và y = 1 D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (D) Bài : 23944 Giả sử (C) có phương trình . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. (C) là tập hợp trống. B. (C) là đường tròn C. (C) gồm chỉ 1 điểm D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (C) Bài : 23943 Cho hai đường tròn : , : . L ựa chọn phương án đúng
 16. Chọn một đáp án dưới đây A. tiếp xúc với B. và đối xứng với nhau qua điểm M(5,3) C. và đối xứng với nhau qua đường thẳng D. Cả 3 phương án kia đều sai Đáp án là : (B) Bài : 23942 Cho tam giác ABC với 3 đỉnh là trọng tâm tam giác. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. G nằm trên đường thẳng B. G nằm trên đường thẳng C. G nằm trên đường thẳng D. G nằm trên đường thẳng Đáp án là : (A) - Bài : 23941 Cho tam giác ABC với 3 đỉnh . Gọi tương ứng là tâm đường tròn ngoại tiếp và trực tâm tam giác . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. nằm trong tam giác ABC B. C. D. Cả 3 phương án kia đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 23940 Cho 2 đường thẳng và . Gọi là chùm đường thẳng đi qua giao điểm của , . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Đường thẳng thuộc chùm B. Đường thẳng thuộc chùm C. Đường thẳng thuộc chùm D. Đường thẳng thuộc chùm Đáp án là : (A)
 17. Bài : 23939 Trong các cặp đường thẳng dưới đây, cặp nào là hai đường thẳng song song với nhau. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (D) Bài : 23938 Trên mặt phẳng tọa độ xét điểm và . Vẽ đường phân giác trong AD của tam giác OAB. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 23937 Trong các cặp đường thẳng dưới đây, cặp nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 23936 Cho hai đường thẳng : và : . Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. y = x là phân giác còn y = - x không phải là phân giác của góc tạo bởi , B. y = -x là phân giác còn y = x không phải là phân giác của góc tạo bởi ,
 18. C. y = x và y = -x là phân giác của góc tạo bởi , D. Cả 3 đáp án trên đều sai Đáp án là : (A) Bài : 23935 Cho 2 điểm A(1,1) và B(1,5) và đường thẳng . M là điểm trên (d) và cách đều A,B. Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 23934 Trên mặt phẳng tọa độ cho 2 điểm A(-1,3) và B(5,3). Xét điểm M(2,3). Lựa chọn phương án đúng Chọn một đáp án dưới đây A. là đường thẳng duy nhất qua M và cách đều A, B B. Cả 3 phương án kia đều sai. C. Có hai đường thẳng qua M và cách đều A, B: và D. Có ba đường thẳng qua M và cách đều A, B: và và Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản