BÒ DÍCH DẮC BẲNG BÀN TAY BÀN CHÂN QUA 5-6 HỘP CÁCH NHAU 60CM

Chia sẻ: lgg330

- Trẻ biết bò bằng bàn tay bàn chân qua 5-6 hộp cách nhau 60cm. - Trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo không chạm hộp. - Rèn luyện và phát triển sự linh hoạt, khéo léo của tay chân, cột sống. - Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học. II. Chuẩn bị: - Băng nhạc, trống lắc, 2 rỗ vòng (để tập BTPTC). - 5-6 hộp, bóng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÒ DÍCH DẮC BẲNG BÀN TAY BÀN CHÂN QUA 5-6 HỘP CÁCH NHAU 60CM

BÒ DÍCH DẮC BẲNG BÀN TAY BÀN CHÂN

QUA 5-6 HỘP CÁCH NHAU 60CM TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết bò bằng bàn tay bàn chân qua 5-6 hộp cách nhau 60cm.

- Trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo không chạm hộp.

- Rèn luyện và phát triển sự linh hoạt, khéo léo của tay chân, cột sống.

- Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học.

II. Chuẩn bị:

- Băng nhạc, trống lắc, 2 rỗ vòng (để tập BTPTC).

- 5-6 hộp, bóng.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi - Trẻ đi các kiểu đi.

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy
chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay: Tay đưa cao gập

khuỷu.

- TTCB: đứng thẳng khép chân,

tay để dọc thân.

- Nhịp 1: bước chân trái lên trước

1 bước, chân phải kiễng gót tay đưa - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

cao, lồng bàn tay hướng vào nhau.

- Nhịp 2: gập khuỷu tay (ngón tay

chạm vai).

- Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao (như

nhịp 1).

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên đổi chân. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

* Động tác chân: Ngồi khuỵu

gối.
- TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi.

- Nhịp 1: Tay đưa lên cao (lồng

bàn tay hướng vào nhau) kiễng chân.

- Nhịp 2: Ngồi khuỵu gối, tay đưa

thẳng ra trước, bàn tay sấp.

- Nhịp 3: Như nhịp 1. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác bụng: Ngồi duỗi chân,

quay người sang 2 bên.

- TTCB: Ngồi duỗi chân,tay - Trẻ chú ý lắng nghe.

chống hông sau.

- Nhịp 1: Quay người sang phải - Chú ý quan sát.

900 tay đưa cao, tay trái chống phía

sau, mắt nhìn theo tay trái..

- Nhịp 2: Về TTCB. - Trẻ chú ý nghe cô giải thích.

- Nhịp 3: Quay người sang phải,

tay trái đưa lên cao (như nhịp 1).

- Nhịp 4: Về TTCB. - TC: Bò dích dắc bằng bàn tay bàn
- Nhịp 5,6,7,8: Như trên. chân qua 5 hộp cách nhau 60cm.

* Động tác bật: Bật tiến về phía

trước.

- TTCB: đứng khép chân, tay

chống hông. - Trẻ thực hành.

- TH: Bật hai chân về phía trước

3-4 lần. Quay sau bật về chỗ cũ và

thực hiện tiếp 2-3 lần. - Trẻ chú ý nghe

b. VĐCB:

- Hôm nay cô sẽ dạy các con "Bò

dích dắc qua 5 hộp cách nhau 60cm".

Để thực hiện đúng và đẹp trước tiên - Trẻ chơi.

các con xem cô thực hiện nhé.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

TTCB: Chống 2 bàn tay, 2 bàn

chân xuống sàn, mắt nhìn trước, đầu

không cúi. Khi có hiệu lệnh bò dích
dắc, gối hơi khuỵu, khi bò phối hợp

chân nọ tay kia, đầu không cúi, bò

không chạm hộp. Đến hộp cuối cùng

đứng tự nhiên về hàng.

- Hỏi lại tên vận động? Cô vừa

thực hiện vận động gì?

- Mời trẻ khá lên thực hiện cho

cả lớp xem.

* Trẻ luyện tập:

- Cho trẻ thực hiện 2-3 lần.

- Mời vài trẻ thực hiện đúng và

đẹp cho cả lớp xem, sau đó đến trẻ

yếu...

- Hỏi lại tên vận động.

c. TCVĐ:

- Để thưởng cho các con, cô sẽ

cho chơi TC: "chuyền bóng qua đầu".

- Các con xếp hàng dọc 4 tổ đều

nhau, đứng chân rộng bằng vai. Bạn
đầu hàng cầm bóng. Khi có hiệu lệnh

4 bạn đầu hàng đưa bóng lên cao ra

sau, thân trên hơi ngã. Bạn đứng sau

đưa thẳng hai tay ra trước bắt bóng và

chuyền cho bạn kế tiếp. Đến bạn cuối

cùng quay ra sau chuyền ngược lại.

Tổ nào chuyền nhanh và không làm

rơi bóng sẽ thắng.

- Cho cả lớp chơi 2 lần.

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng 2-3

vòng.

TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thực hiện tốt kỹ năng bò bằng bàn tay bàn chân qua 5 hộp cách nhau

60cm.

- Trẻ biết phối hợp chân tay nhịp nhàng khéo léo, tay không chạm hộp
- Hứng thú trong trò chơi và chơi đúng luật.

- Rèn luyện và phát triển sự linh hoạt khéo léo của chân và cột sống.

II. Chuẩn bị:

- Băng nhạc, trống lắc.

- 6 hộp, 4 quả banh.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi - Trẻ đi các kiểu đi.

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay: Tay đưa cao gập

khuỷu.
- TTCB: đứng thẳng khép chân,

tay để dọc thân.

- Nhịp 1: bước chân trái lên trước

1 bước, chân phải kiễng gót tay đưa - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

cao, lồng bàn tay hướng vào nhau.

- Nhịp 2: gập khuỷu tay (ngón tay

chạm vai).

- Nhịp 3: Đưa 2 tay lên cao (như

nhịp 1).

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên đổi chân.

* Động tác chân: Ngồi khuỵu - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

gối.

- TTCB: đứng thẳng tay thả xuôi.

- Nhịp 1: Tay đưa lên cao (lồng

bàn tay hướng vào nhau) kiễng chân.

- Nhịp 2: Ngồi khuỵu gối, tay đưa

thẳng ra trước, bàn tay sấp.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.
- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác bụng: Ngồi duỗi chân,

quay người sang 2 bên.

- TTCB: Ngồi duỗi chân,tay

chống hông sau. - TC: Bò dích dắc bằng bàn tay bàn

- Nhịp 1: Quay người sang phải chân qua 5 hộp cách nhau 60cm.

900 tay đưa cao, tay trái chống phía

sau, mắt nhìn theo tay trái..

- Nhịp 2: Về TTCB.

- Nhịp 3: Quay người sang phải, - Trẻ thực hiện.

tay trái đưa lên cao (như nhịp 1). - Trẻ thực hành.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác bật: Bật tiến về phía - Trẻ chú ý nghe.

trước.

- TTCB: đứng khép chân, tay

chống hông. - Trẻ chơi.

- TH: Bật hai chân về phía trước
3-4 lần. Quay sau bật về chỗ cũ và

thực hiện tiếp 2-3 lần.

b. VĐCB:

- Hôm trước cô và các con làm

quen với vận động gì?

- Hôm nay các con sẽ thực hiện lại

vận động này nhé.

- Bạn nào còn nhớ vận động này

lên thực hiện lại cho cả lớp xem.

- Bây giờ cô mời 1-2 bạn khá lên

thực hiện.

* Trẻ thực hiện:

- Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2-

3 lần.

- Cô bao quát và sửa sai động

viên trẻ.

- Cô lưu ý: bò nhẹ nhàng khéo

léo phối hợp tay chân nhịp nhàng.

Khi bò đầu không cúi, gối hơi khuỵu
không chạm hộp.

c. TCVĐ:

- Hôm trước lớp đã được chơi trò

chơi: "Chuyền bóng qua đầu" bây giờ

cô sẽ cho các con chơi tiếp TC

"Chuyền bóng qua chân".

- Các con sẽ đứng thành 4 tổ. Khi

có hiệu lệnh chuyền bóng qua chân

bằng hai bàn tay. Đến bạn cuối cùng

quay ra sau chuyền ngược lại. Tổ nào

chuyền nhanh và không rơi bóng là

thắng. Các con nhớ đứng chân rộng

hơn vai, lưng hơi khom.

- Cho cả lớp chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi tự do hít thở nhẹ
- Trẻ đi nhẹ nhàng hít thở.
nhàng 2-3 vòng.

- Nhận xét, tuyên dương.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản