BO MẠCH CHÍNH - MAINBOARD

Chia sẻ: kennyhoang

Tài liệu công nghệ thông tin tham khảo về bo mạch chính - mainboard

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BO MẠCH CHÍNH - MAINBOARD

ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           CHƯƠNG 2 BO MẠCH CHÍNH ­ MAINBOARD

Tổng quan về mainboard
Các thành phần trên mainboard
Giới thiệu công nghệ tích hợp
Chẩn đoán và xử lý sự cố
Bài tập tình huống
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           MỤC TIÊU BÀI HỌC

Giải thích các thành phần chính trên mainboard
Hiểu biết các chipset, hệ thống Bus
Hiểu biết các chuẩn giao tiếp, công nghệ mới của mainboard
Nhận biết, chẩn đoán và xử lý lỗi, giải pháp nâng cấp
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD

Là bo mạch điện tử chính làm nhiệm vụ cung cấp các kết nối vật lý và luận lý giữa tất 
cả các thiết bị trong hệ thống máy tính. Có thể xem bo mạch chủ như là khung sườn 
của hệ thống.

Trên mainboard thường được tích hợp:
Chipset (chip cầu bắc và chip cầu nam)
Slot/ Socket để kết nối vi xử lý
Khe cắm bộ nhớ (RAM slot)
Khe cắm mở rộng (expansion card)
Kết nối nguồn (power connector)
BIOS ROM
I/O Port…
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Giới thiệu các thành phần
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Các kiểu mainboard chính

Bo mạch không tích hợp là kiểu thiết kế chỉ có những thành phần cốt lõi. Các 
thành phần khác sẽ được bổ sung thông qua các khe cắm mở rộng. Được dùng 
cho những người có nhu cầu sử dụng máy tính đòi hỏi tốc độ nhanh mà những 
thiết bị tích hợp trên bo mạch chính thường không đáp ứng được.
Bo mạch tích hợp được tích hợp thêm một số thiết bị khác để giảm chi phí sản 
xuất và giảm giá thành. Thường được tích hợp các thiết bị như sound card, VGA 
card, LAN card…
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Bo mạch chuẩn AT

Advanced Technology là loại mainboard đời cũ có kích thước nhỏ, thường được 
dùng cho CPU 486 và thế hệ Pentium II.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Bo mạch chuẩn ATX

Cho phép gắn các bo mạch mở rộng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Bộ 
nguồn sử dụng cho các bo mạch chuẩn ATX được gọi là nguồn ATX.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Bo mạch chuẩn BTX

Là chuẩn mới trên thị trường, thường dùng cho các hệ thống máy tính cá nhân 
cao cấp.
Điểm  đặc  biệt  của  chuẩn  BTX  là  sự  sắp  xếp  lại  vị  trí  của  các  thiết  bị  trên 
mainboard nhằm tạo ra sự lưu thông không khí tối ưu.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Hệ thống Bus (Bus system)

Bus là hệ thống đường truyền tín hiệu giúp trao đổi dữ liệu giữa vi xử lý và các thiết 
bị khác trong máy tính. Nói cách khác Bus như một con đường để lưu thông dữ liệu 
giữa các thiết bị.
Bus  trong  máy  tính  được  chia  làm  nhiều  loại  như:  System  Bus,  FSB  (Front  Side 
Bus),  BSB  (Back  Side  Bus),  Expansion  Bus…  Chia  làm  4  nhóm  bus:  địa  chỉ,  dữ 
liệu, điều khiển và mở rộng.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Bus hệ thống (System Bus)

Là kênh truyền dữ liệu giữa CPU & bộ nhớ được thiết kế trên mainboard. System 
Bus  phụ  thuộc  vào  số  lượng  các  đường  truyền  dữ liệu  (32,  64 bit…)  và  tốc  độ 
xung nhịp của hệ thống (100Mhz, 133MHz…).
Tốc độ của kênh truyền hệ thống cao hơn so với tốc độ các kênh truyền ngoại vi 
nhưng lại chậm hơn kênh truyền tuyến sau Back Side Bus.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Bus tuyến trước (Front Side Bus)

Bus tuyến trước tiếp nhận các thông tin và truyền dữ liệu từ chip cầu bắc đến vi 
xử lý và ngược lại.
Khi các thông tin dữ liệu truyền vào thì bus tuyến trước sẽ tiếp nhận và đưa vào 
vi xử lý để thực hiện việc xử lý.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Back Side Bus & Expansion Bus

Bus tuyến sau hoạt động trong phạm vi giữa cache L2 và vi xử lý. Hay nói cách 
khác là đường truyền dữ liệu giữa cache L2 và vi xử lý.
Bus mở rộng cho phép các thiết bị ngoại vi, các card mở rộng truy cập vào bộ 
nhớ một cách độc lập không cần thông qua vi xử lý, trong khi vi xử lý đang thực 
hiện các tác vụ khác.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Tốc độ Bus và hệ số tỉ lệ

Tốc độ bus xác định tốc độ truyền thông tin qua bus, mỗi mainboard sẽ có một 
tốc  độ  bus  chuẩn  cho  toàn  bộ  hệ  thống  (gọi  là  xung  nhịp  chuẩn,  xung  clock) 
thường là 100MHz, 133MHz và 200MHz.
Hệ  số  tỉ  lệ  tuỳ  theo  từng  loại  bus  mà  hệ  số  tỉ  lệ  bus  sẽ  khác  nhau.  Ví  dụ: 
FSB=Bus chuẩn x 4, DDR_SDRAM Memory Bus=Bus chuẩn x 2.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MAINBOARD

Một mainboard thường được cấu tạo và tích hợp bởi nhiều thành phần linh kiện điện 
tử khác nhau. Có thể chia làm các nhóm: khe mở rộng, I/O port, các chip điện tử, khe 
cắm bộ nhớ, các connectors, jumpers và đế cắm vi xử lý.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Chipset

Là  bộ  chip  quan  trọng  làm  cầu  nối  chính  cho  tất  cả  các  thành  phần  trên 
mainboard. Gồm có chip cầu bắc và chip cầu nam.
Northbridge: kết nối với CPU và giúp CPU kết nối đến bộ nhớ chính, card màn 
hình và kênh truyền đến chip cầu nam.
Southbridge:  dẫn  truyền  tín  hiệu  từ  các  thiết  bị  còn  lại  đến  chip  cầu  bắc  và 
ngược lại.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Sơ đồ Intel P965 Chipset
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Khe cắm mở rộng (expansion slot)

ISA (Industrial Standard Architecture)
PCI (Peripheral Component Interconnect) 
AGP (Accelerated Graphics Port)
PCI Express
AMR (Audio Modem Riser) 
CNR (Communications and Networking Riser)
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Khe cắm ISA

Giới thiệu
Chức năng
Thông số kỹ thuật: độ rộng bus của ISA từ 8 đến 16 bit, tần số hoạt động 8­
10Mhz.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Khe cắm PCI

Giới thiệu
Chức năng
Thông  số  kỹ  thuật:  hoạt  động  ở  tần  số  33Mhz,  66Mhz,  133Mhz  với  các 
đường truyền dữ liệu có băng thông 32bit/ 64bit.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Khe cắm AGP

Giới thiệu
Chức năng
Thông số kỹ thuật: chuẩn AGP đầu tiên là AGP 1X tốc độ truyền 266MB/s 
và được phát triển lên AGP 2X, 4X, 8X. 
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Khe cắm PCI Express

Giới thiệu
Chức năng
Thông số kỹ thuật: PCIe có băng thông lớn so với các khe cắm AGP, PCI... 
2.5Gb/s chuẩn 1X (250MB/s) và 5.0Gb/s chuẩn 16X (1X = 500MB/s).
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Khe cắm AMR & CNR

Giới thiệu
Chức năng
Thông số kỹ thuật
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Khe cắm bộ nhớ RAM

Các loại module khe cắm
SIMM (Single Inline Memory Modules)
DIMM (Dual Inline Memory Modules)
RIMM (Rambus Inline Memory Modules)
SoDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules)
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           RIMM & SIMM Modules
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                            DIMM Modules

Khái niệm
Chủng loại DIMM Modules
SDR SDRAM
DDR SDRAM
DDR II SDRAM
DDR III SDRAM
Thông số kỹ thuật
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           SoDIMM Modules
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Giao tiếp vi xử lý

Slot 1: Pentium II, Pentium III, Celeron
Slot 2: Pentium II Xeon, Pentium III Xeon
Slot A: các vi xử lý của hãng AMD
Socket: là đế cắm dạng hình chữ nhật.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Đế cắm vi xử lý

Socket 370: Pentium III, Celeron
Socket A (462 pin): AMD Duron
Socket 423: Pentium IV
Socket 478: Pentium IV và Celeron
Socket 775: Pentium IV và CoreTM 2 Duo
Socket AM2 (939 pin): AMD Athlon 64

462 939 775
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Kết nối nguồn (power connectors )

Power  Connectors:  thành 
ATX 20 Pin
phần  quan  trọng  dùng  để 
cung  cấp  năng  lượng  cho  tất 
cả  các  thiết  bị  trên 
mainboard.
A
T

ATX 24 Pin


LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           CÁC KẾT NỐI TRÊN MAINBOARD

FDD (Floppy Disk Drive)
IDE (Integrated Drive Electronics)
SATA (Serial ATA )
SCSI (Small Computer System Interface)
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           KẾT NỐI SATA

Có  thế  mạnh  về  tốc  độ,  dung  lượng,  truyền  tín  hiệu  xa  hơn,  an  toàn  hơn  giúp 
SATA nhanh chóng thay thế giao diện Parallel ATA.
Có 2 loại tốc độ truyền dữ liệu là 150MB/s và 300MB/s.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           KẾT NỐI SCSI

Là  chuẩn  cao  cấp  chuyên  dùng  cho  Server,  có  tốc  độ  rất  cao  từ  10,000 
vòng/phút, số chân 50 hoặc 68. Chủ yếu được dùng cho các thiết bị như: ổ đĩa 
cứng, ổ đĩa quang, scanner… Thế mạnh của SCSI là khả năng kết nối liên tiếp 
(daisy­chain) 15 thiết bị khác nhau.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Rear/ Back Panel

PS/2
Serial
Parallel
USB
S­Video
DVI­D
SVGA 
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           PS/2 & USB Port
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Cổng nối tiếp (Serial) & song song (Parallel)
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           S Video Port
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Digital Video Interactive Port

DVI là gì ?
Thiết bị kết nối ?
Thông số kỹ thuật ?
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Super Video Graphics Array (SVGA) Port
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Jumpers and DIP Switches

Jumper: được thiết kế bằng plastic nhỏ có tính chất dẫn điện dùng để cắm vào 
những mạch hở tạo thành mạch kín để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
DIP Switches: là một dạng công tắc gạt dùng hiệu chỉnh tốc độ CPU, RAM… 
trên mainboard của các đời mainboard cũ Pentium II, III.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           BIOS ROM & CMOS Battery

BIOS (Basic Input Output System): là một chương trình hệ thống được nhà sản 
xuất tích hợp trên mainboard thông qua 1 chip ROM, nhằm để quản lý và kiểm 
tra các thiết bị nhập xuất cơ sở của hệ thống.
CMOS Battery: cục Pin, dùng để duy trì các thông số đã thiết lập trong BIOS/ 
CMOS Setup Utility.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

Trên mainboard  nhà  sản xuất tích hợp thêm  các công nghệ nhằm tăng cường sức 
mạnh,  tính  đa  dạng,  khả  năng  hỗ  trợ  và  khai  thác  các  công  nghệ  mới  của  những 
thiết bị tương ứng.

RAID (Redundant Array of Independent Disks)
Công nghệ Dual Channel
Công nghệ Hyper­Threading
Công nghệ Prescott
Công nghệ Multi­Core
Dual Graphics
Dual LAN
Dual BIOS
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Dual Channel Technology

Công nghệ Dual Channel là gì ?
Điều kiện sử dụng công nghệ Dual Channel ?
Cách lắp đặt, nguyên lý hoạt động, dấu hiệu nhận biết công nghệ ?
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Hyper­Threading Technology

Công nghệ HT là gì ?
Điều kiện sử dụng công nghệ HT ?
Nguyên lý hoạt động, dấu hiệu nhận biết công nghệ HT?
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Multi Core Technology

Hỗ trợ các vi xử lý có sử dụng công nghệ đa lõi. Các lõi này sẽ hoạt động song 
song  với  nhau,  chia  sẻ  công  việc  tính  toán  và  xử  lý  mà  vi  xử  lý  đảm  nhận.  Hai 
công nghệ phổ biến là Dual Core (lõi kép) và Quad Core (lõi tứ).
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Vi xử lý lõi tứ của Intel
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           Dual Graphics Technology

Đồ họa kép là công nghệ đột phá trong việc xử lý đồ họa, cho phép gắn nhiều hơn 
2 card đồ họa để tăng sức vận hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 
sử dụng trong lĩnh vực game, đồ hoạ.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MAINBOARD

Sự cố Chẩn đoán Khắc phục
Bật  công  tắc  nguồn  máy  Biểu  hiện  trên  rất  giống  Dùng  phương  loại  trừ: 
không  khởi  động,  quạt  với  biểu  hiện  sự  cố  có  kiểm tra nguồn và vi xử lý.
nguồn không quay. liên quan đến mainboard.


Bật  công  tắc  nguồn,  quạt  Tình trạng trên có thể do  Thay  thế  bộ  nguồn  khác, 
nguồn  quay  nhưng  máy  nguồn hoặc vi xử lý bị lỗi. kiểm  tra  Bus  Jumper  trên 
mainboard,  kiểm  tra  vi  xử 
không  khởi  động,  màn  hình 
lý trên mainboard khác.
không tín hiệu.


Máy  có  biểu  hiện  không  ổn  Lỗi  phần  cứng:  RAM,  bộ  Kiểm  tra  các  thiết  bị  còn 
định,  khi  khởi  động  vào  nguồn,  mainboard. lại  đều  tốt  thì  nguyên 
Windows thì bị Reset lại, khi  nhân là do mainboard, thử 
cài  đặt  Windows    thường  trên mainboard khác.
báo lỗi cài đặt. LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MAINBOARD

Sự cố Chẩn đoán Khắc phục
Hệ  thống  không  nhận  diện Các  mối  tiếp  xúc  giữa  Vệ  sinh  các  khe  và 
card mở rộng. mainboard  và  card  mở  rộng  chân kết nối.
không tốt.
Hệ  thống  thường  bị  “treo”, Biểu  hiện  này  chứng  tỏ  nguồn  Kiểm  tra  bộ  nguồn 
khởi  động  và  hoạt  động  điện  vào  mainboard  không  ổn  và  các  tụ  trên 
định. mainboard.
không ổn định.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MAINBOARD

Sự cố Chẩn đoán Khắc phục
Quạt  nguồn  và  quạt  CPU  Chipset  điều  khiển  nguồn  trên  Kiểm  tra  nguồn  và 
không  hoạt  động  (công  tắc  mainboard không hoạt động. nhiệt độ chipset.
đã đấu đúng).
Quạt  nguồn  và  quạt  CPU  Nguồn,  vi  xử  lý,  BIOS  ROM,  Kiểm  tra  bộ  nguồn, 
có quay nhưng không có tín mainboard. vi  xử  lý,  BIOS  ROM, 
mainboard.
hiệu beep.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           BÀI TẬP TÌNH HUỐNG – MỞ RỘNG

Mainboard chipset Intel 845 GV hỗ trợ được những thiết bị và công nghệ nào ?
Hãy so sánh dòng mainboard 9xx và 8xx của Intel ?
Hãy kể tên và so sánh các nhà sản xuất chipset nổi tiếng hiện nay ?
Hãy liệt kê tất cả các dòng và thế hệ chipset tương ứng của Intel hiện nay ?
Căn cứ vào đâu để có thể lựa chọn bộ nhớ RAM phù hợp cho hệ thống ?
Mainboard hỗ trợ khe cắm DDR­SDRAM có gắn được thanh DDR II­SDRAM ?
Để  sử  dụng  được  card  âm  thanh  rời  thì  cần  phải  làm  gì  với  chip  âm  thanh 
onboard ?
Kể tên và so sánh một số nhà sản xuất mainboard nổi tiếng hiện nay ?
Nhận diện và ghi nhận mã số của chipset, chip sound, LAN, VGA trên mainboard 
?
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           BÀI TẬP KIỂM TRA

Số pin của các giao diện kết nối: IDE, SATA ?
Kể tên các chủng loại phổ biến của DIMM Modules ?
Tốc độ truyền dẫn dữ liệu của chuẩn USB 2.0, 3.0 ?
Các vi xử lý của Intel hiện nay thường sử dụng các socket ?
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           TỔNG KẾT BÀI HỌC

Mainboard  là  bo  mạch  điện  tử  chính  kết  nối  các  bộ  phận  của  máy 
tính thành một khối thống nhất.
Các thành phần của máy tính liên lạc với nhau qua nhiều hệ thống 
đường dẫn khác nhau được gọi là bus: System Bus, Expansion Bus,
gồm 3 nhóm bus: data, address, control.
Chipset là cầu nối quan trọng dùng để hỗ trợ & điều khiển các thiết 
bị kết nối trên mainboard.
Card  mở  rộng  được  kết  nối  với  mainboard  thông  qua  các  khe  cắm 
mở rộng.
LÊ VĂN THÂN
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ                                                                                                                                                                                                         Website: http://thanhdo.edu.vn        
                                                                           
LÊ VĂN THÂN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản