BỘ NỘI VỤ Quyết định Số: 78/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: ngocha

Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức...các đơn vị sự nghiệp nhà nước để thực hiện việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản