Bổ sung dinh dưỡng cho bé dưới 1 tuổi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
97
lượt xem
9
download

Bổ sung dinh dưỡng cho bé dưới 1 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong vòng 1 năm sau khi sinh ra, có thể nói những trẻ được bú mẹ có sức đề kháng tốt hơn. Nhưng nếu không cẩn thận, chăm sóc không đúng cách, nguy cơ xuất hiện bệnh tật ở trẻ là rất cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ sung dinh dưỡng cho bé dưới 1 tuổi

  1. B sung dinh dư ng cho bé dư i 1 tu i Trong vòng 1 năm sau khi sinh ra, có th nói nh ng tr ư c bú m có s c kháng t t hơn. Nhưng n u không c n th n, chăm sóc không úng cách, nguy cơ xu t hi n b nh t t tr là r t cao. Cho nên, các b c cha m c n chú ý nhi u hơn n vi c b sung dinh dư ng cho bé và nh ng bi u hi n trong sinh ho t c a tr …
  2. 1. Tr bú m , sau khi sinh kho ng 2-3 tháng là có th ăn ư c các lo i rau qu xay nhuy n. 4-5 tháng là có th ăn th t cá xay nhuy n, các th c ăn b sung sinh t C… 2. Khi 6-7 tháng tu i có th cho bé ăn m t ít th c ăn m m. 8-9 tháng có th cho bé ăn rau tươi, th t, u, tr ng. 10-12 tháng có th cho bé ăn cơm, các th c ăn thông thư ng… 3. M i l n cho tr ăn, t t nh t nên thêm vào m t ít rau. Sau khi bé ăn quen, tăng lư ng rau lên d n d n, nhưng chú ý ng quá nhi u so v i lư ng th c ăn c a bé. 4. Giúp bé ăn. T t nh t nên cho bé ăn trư c khi bú, khi ó da dày c a bé còn tr ng, bé d ăn và d tiêu hóa.
  3. 5. Chú ý tình tr ng tiêu hóa c a bé. N u bé tiêu hóa không t t thì nên giám lư ng th c ăn ó xu ng ho c ng ng cho bé ăn lo i th c ăn ó. 6. Trong th i gian bé còn bú, ngư i m cũng ph i chú ý b sung dinh dư ng y hơn. Ngư i m có th ăn nhi u hơn m t chút các lo i rau, u, th t… 7. Ngư i m ph i thư ng xuyên chú ý gi gìn v sinh u vú, thư ng xuyên kỳ r a, thay áo. 8. Thông thư ng kho ng 3-4 ti ng cho bé bú m t l n, m i l n kho ng 20 phút. Th i gian cho bé bú cũng có th kéo dài hơn m t chút, nhưng cũng không quá 30 phút. 9. Sau khi cho bé bú, v nhè nh vào lưng bé hơi t d dày bé thoát ra ngoài.
  4. 10. Vào ban ngày, gi a 2 l n cho bé bú, nên cho bé u ng 1 l n nư c, nhưng không nên cho u ng quá nhi u. 11. Sau khi bé ư c 3 tháng, nên t p cho bé ăn m t s th c ăn chu n b cho sau này khi bé ng ng bú. Khi bé tròn 1 tu i thì nên d t s a, t t nh t là th i gian d t s a c a bé không kéo dài quá 1 tu i rư i. N u bé thôi bú tr , s a m s không còn áp ng ư c nhu c u dinh dư ng c a tr , tr d b thi u dinh dư ng.
Đồng bộ tài khoản