Bộ thí nghiệm ảo Vật lý 9

Chia sẻ: vuhongthanhck5

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm môn vật lý

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bộ thí nghiệm ảo Vật lý 9

BỘ THÍ NGHIỆM ẢO
VẬT LÝ 9
Bài 4 Đoạn mạch nối tiếp
A
A–V
V
meterAutomatic Voltage
Stabilizer
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 5 Đoạn mạch song song
A
A–V
V
meterAutomatic Voltage
Stabilizer
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật
A
A–V
V
meterAutomatic Voltage
Stabilizer
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 12 Công suất điện
A V
V
A–V A–V
meter meter

Automatic Voltage
Stabilizer
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 13 Điện năng - Công của dòng
điện
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
A V
V
A–V A–V
meter meter

Automatic Voltage
Stabilizer
U U1 U2 U3

I I1 I2 I3

UI U1I1 U2I2 U2I2
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 16 Định luật Joule -Lense
A V

A–V
meter
Automatic Voltage
Stabilizer
V
A–V
meter
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 18 Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I2 trong định luật Joule -Lense

∆ t0 = t02 - t01
I t01 t02

I1

I2

I3
V


Automatic Voltage
Stabilizer
A
A–V
meter
K. Vật Lý
ĐHSP Hà Nội 2
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 21 Nam châm vĩnh cửu
S


N
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 22 Tác dụng từ của Dòng điện - Từ trường
On
Off

+ 1.5 V -
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 23 Từ phổ - Đường sức
N
N

S

S
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
A V

A–V
meter
Automatic Voltage
Stabilizer
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện
A V
A–V
meter
Automatic Voltage
Stabilizer
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện
ON
OFF
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 26 Ứng dụng của nam châm
điện
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 27 Lực điện từ
ON
OFF


+ 1.5 V -

N
S
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 28 Động cơ điện một chiều
N

ON
OFF
- 12 V +
S
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 29 Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu - Nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng đi ện
V


Power 3V
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 31 Hiện tượng cảm ứng điện từ
N

S
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 31 Hiện tượng cảm ứng điện từ
ON
OFF
- 12 V +
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 32 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm
ứng
mV

A–V
meter
N

S
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 33 Dòng điện xoay chiều
N
S
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 34 Máy phát điện xoay chiều
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 35 Các tác dụng của dòng xoay chiều – Đo cường độ và hi ệu đi ện thế xoay
chiều
ON
OFF


~ + -
N
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 35 Các tác dụng của dòng xoay chiều – Đo cường độ và hi ệu đi ện thế xoay
chiều
A V
ON
OFF A–V A–V
meter meter

~ + -
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 37 Máy biến thế
V
V
A–V
A–V
meter
meter
ON
OFF
200 VAC
~
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 40 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 41 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 42 Thấu kính hội tụ
F F
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 43 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội
tụ
F F
F F
F
Bài 44 Thấu kính phân kỳ
F F
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ
F F
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 46 Thưc hành: đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
d’


d
d + d’
F=
4
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 47 Sự tạo thành phim trong máy
ảnh
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 48 Mắt
Bài 49 Mắtcận và mắt lão
Bài 50 Kính lúp
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 52 Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Bài 53 Phân tích ánh sáng
trắng
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 54 Sự trộn các ánh sáng màu
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 55 Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 56 Các tác dụng của ánh sáng
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 56 Các tác dụng của ánh sáng
Bài 57 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đ ơn s ắc b ằng đĩa
CD
Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Bài 60 Định luật bảo toàn năng lượng
Bài 60 Định luật bảo toàn năng lượng
iện
cơ đ
g
Độn

n
iệ
át đ
ph
Máy
h2

h1
h1 > h2
Bài 61 Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện
Bài 61 Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện
Bài 62 Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt
nhân
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản