Bộ thí nghiệm ảo Vật lý 9

Chia sẻ: vuhongthanhck5

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm môn vật lý

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bộ thí nghiệm ảo Vật lý 9

 

 1. BỘ THÍ NGHIỆM ẢO VẬT LÝ 9
 2. Bài 4 Đoạn mạch nối tiếp A A–V V meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 3. Bài 5 Đoạn mạch song song A A–V V meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 4. Bài 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật A A–V V meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 5. Bài 12 Công suất điện A V V A–V A–V meter meter Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 6. Bài 13 Điện năng - Công của dòng điện Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 7. Bài 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện A V V A–V A–V meter meter Automatic Voltage Stabilizer U U1 U2 U3 I I1 I2 I3 UI U1I1 U2I2 U2I2 Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 8. Bài 16 Định luật Joule -Lense A V A–V meter Automatic Voltage Stabilizer V A–V meter Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 9. Bài 18 Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I2 trong định luật Joule -Lense ∆ t0 = t02 - t01 I t01 t02 I1 I2 I3 V Automatic Voltage Stabilizer A A–V meter K. Vật Lý ĐHSP Hà Nội 2 Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 10. Bài 21 Nam châm vĩnh cửu S N •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 11. Bài 22 Tác dụng từ của Dòng điện - Từ trường On Off + 1.5 V - •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 12. Bài 23 Từ phổ - Đường sức N N S S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 13. Bài 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua A V A–V meter Automatic Voltage Stabilizer •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 14. Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện A V A–V meter Automatic Voltage Stabilizer •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 15. Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện ON OFF •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 16. Bài 26 Ứng dụng của nam châm điện •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 17. Bài 27 Lực điện từ ON OFF + 1.5 V - N S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 18. Bài 28 Động cơ điện một chiều N ON OFF - 12 V + S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 19. Bài 29 Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu - Nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng đi ện V Power 3V •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
 20. Bài 31 Hiện tượng cảm ứng điện từ N S •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản