Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000

Chia sẻ: pencil_7

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ. ISO là một hội đoàn toàn cầu của hơn 150 các các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (mỗi thành viên của ISO là đại diện cho mỗi quốc gia của mình),

Nội dung Text: Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000

7

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International
Organization for

Standardization) được thành lập từ năm 1947, có trụ
sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ. ISO

là một hội đoàn toàn cầu của hơn 150 các các cơ
quan tiêu chuẩn quốc gia (mỗi thành

viên của ISO là đại diện cho mỗi quốc gia của mình),
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Chất lượng là thành viên chính thức của ISO từ năm
1977.

Tổ chức ISO chịu trách nhiệm ban hành các tiêu
chuẩn quốc tế (ISO) khuyến nghị

áp dụng nhằm thuận lợi hóa thương mại toàn cầu và
bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi
trường cho cộng đồng. Hiện nay, ISO với gần 3000 tổ
chức kỹ thuật với hệ thống các

Ban Kỹ thuật (TC-Technical committee); Tiểu ban kỹ
thuật (STC); Nhóm công tác

(WG) và Nhóm đặc trách có nhiệm vụ soạn thảo các
tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn

quốc tế ISO được ban hành sau khi được thông qua
theo nguyên tắc đa số đồng thuận

của các thành viên chính thức của ISO.

Hiện nay ISO đã soạn thảo và ban hành gần 16.000
tiêu chuẩn cho sản phẩm, dịch

vụ, hệ thống quản lý, thuật ngữ, phương pháp…

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lần đầu tiên vào năm 1987,
sau lần soát xét đầu tiên vào

năm 1994, bộ tiêu chuẩn này bao gồm 24 tiêu chuẩn
với 3 mô hình đảm bảo chất lượng
cơ bản (ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003) và một số
tiêu chuẩn hướng dẫn.

Sau lần soát xét thứ hai vào năm 2000, bộ tiêu chuẩn
ISO 9000 :2000 được hợp

nhất và chuyển đổi còn lại 4 tiêu chuẩn chính sau :
ISO 9000-9001-9002-9003-9004

(2000).

- Tiêu chuẩn ISO 9001 là mô hình hệ thống đảm bảo
chất lượng trong thiết kế,

phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ sau khi bán.

- Tiêu chuẩn ISO 9002 là mô hình hệ thống đảm bảo
sản xuất và lắp đặt.

- Tiêu chuẩn ISO 9003 là mô hình hệ thống đảm bảo
chất lư ợng trong kiểm

tra và thử nghiệm.

- Tiêu chuẩn ISO 9004 là một tập hợp các tiêu chuẩn
liên quan đến quản lý chất
lượng và những yếu tố về hệ thống chất lượng.

Xuất phát từ những áp lực kinh tế mà khách hàng yêu
cầu, các doanh nghiệp ngày

càng tán thành với một hệ thống đảm bảo chất lượng
dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001,

ISO 9002, hay ISO 9003.

Thông thường tiêu chuẩn ISO 9000 được ghi đầy đủ
trong các hợp đồng giữa

khách hàng và nhà cung cấp và trong nhiều loại văn
bản khác. Bộ tiêu chuẩn ISO là

8

nền tảng vững chắc và minh chứng xác đáng cho việc
đưa ra một hệ thống chất lượng

phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp (đảm bảo
chất lượng bên trong). Tuy nhiên

bộ tiêu chuẩn ISO vẫn còn tiếp tục được cải tiến để
có thể áp dụng một cách linh hoạt
trong mọi lĩnh vực kinh tế.

Những tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003
không áp dụng cho kiểm tra

chất lượng của sản phẩm mà áp dụng cho một hệ
thống đảm bảo chất lượng của doanh

nghiệp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản