BỘ TRANH TIẾNG ANH LỚP 6 - UNIT 11

Chia sẻ: ducklovebear

Tài liệu anh văn thiếu nhi bằng hình ảnh, giúp giáo viên có những giờ dạy anh ngữ sinh động tạo hứng thú học tập cho các em. Các từ vựng mới đều được thể hiện qua tranh, giúp các em nhanh chóng nắm bắt được từ mới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BỘ TRANH TIẾNG ANH LỚP 6 - UNIT 11

 

  1. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 UNIT11: A1(PAGE114)
  2. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 UNIT11: A1(PAGE114)
  3. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 UNIT11: A2(PAGE116)
  4. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 UNIT11: A3(PAGE117)
  5. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 UNIT11: A4(PAGE117)
  6. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 UNIT11: B1(PAGE119)
  7. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 UNIT11: B5(PAGE121)
  8. BỘ TRANH TiẾNG ANH 6 GRAMMAR PRACTICE(PAGE123)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản