BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI CON NGƯỜI GÂY RA

Chia sẻ: thiuyen2

So sánh giữa phòng vệ chính đáng với hành vi phù hợp với tình thế cấp thiết; 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong phòng vệ chính đáng; 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết; 4. So sánh hậu quả pháp lý giữa gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và gây thiệt hại do vượt quá tình thế cấp thiết; 5. Xác định “chất kích thích” được qui định tại Điều 615 BLDS năm 2005 đối với các chất...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI CON NGƯỜI GÂY RA

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI CON

NGƯỜI GÂY RA
1. So sánh giữa phòng vệ chính đáng với hành vi phù hợp với tình thế cấp thiết;


2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong ph òng vệ chính

đáng;


3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong tình thế cấp

thiết;


4. So sánh hậu quả pháp lý giữa gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính

đáng và gây thiệt hại do vượt quá tình thế cấp thiết;


5. Xác định “chất kích thích” đ ược qui định tại Điều 615 BLDS năm 2005 đối với

các chất sau:


- Rượu;


- Bia;


- Đồ uống có ga;
- Thuốc ngủ;


- Thuốc giảm đau;


- Ma túy;


6. Xác định hậu quả pháp lý trong trường hợp trẻ dưới 15 tuổi sử dụng rượu dẫn

tới gây thiệt hại cho người khác;


7. Xác định hậu quả pháp lý trong tr ường hợp người mắc bệnh tâm thần gây thiệt

hại cho người khác sau khi dùng chất kích thích;


8. Xác định trách nhiệm dân sự có so sánh trong các trường hợp sau:


- A mời B đi nhậu do A trúng xổ số, do uống nhiều, B đ ã bị say khi lái xe về nhà

đã gây tai nạn cho người khác;


- A mời B đi nhậu do A trúng xổ số, nhưng B không biết uồng, A đã ép B “nếu

không uống sẽ không coi B là bạn”, vì thế B đã uống, kết quả B say khi B lái xe về

nhà đã gây tai nạn cho người khác;


- A mời B đi nhậu do A trúng xổ số, do uống nhiều, B đã bị say muốn về nhà,

nhưng không có xe, A đưa cho B xe máy của mình, khi lái xe về nhà B đã gây tai

nạn cho người khác;
9. So sánh trách nhiệm dân sự giữa nhiều người cùng gây thiệt hại và thiệt hại do

hành vi của nhiều người;


10. Điều kiện phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại;


11. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây thiệt hại;


13. Xác định trách nhiệm dân sự trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi;


14. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do oan sai trong tố tụng hình sự;


15. So sánh hậu quả pháp lý trong tr ường hợp A gây tai nạn làm B chết và cơ quan

tiếnh tố tụng do sai lầm đã tuyên B mức hình phạt tử hình và trên thực tế B đã bị

thi hành án tử hình;


16. Xác định trách nhiệm dân sự trong trường hợp một người oan sai do sai lầm

của nhiều cơ quan tố tụng;


17. So sánh các trường hợp người của pháp nhân gây thiệt hại, cán bộ công chức

gây thiệt hại, người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng gây thiệt hại;


18. Xác định trách nhiệm dân sự trong trường hợp sinh viên đại học Luật Hà Nội

gây thiệt hại khi đang trong thời gian thực tập tại Tòa án;
19. Xác định trách nhiệm dân sự trong trường hợp ông A một dân thường phát

hiện ra B một tội phạm đang bị truy nã và ông đã truy bắt B, trong quá trình truy

bắt ông A đã gây thiệt hại cho người khác;


20. Xác định trách nhiệm dân sự trong trường hợp: Xe congtenno tránh một cậu bé

chạy qua đường, sau đó đâm vào cột điện cao thế. Cột điện cao thế đổ ập vào khu

xăng dầu bên đường, do cháy nổ toàn bộ khu xăng dầu bùng nổ. Xăng dầu thất

thoát ra bên ngoài tràn vào mương dẫn nước làm toàn bộ khu mặt nước nuôi cá

gần đó. Các động vật thủy sinh ở khu nước nhiễm xăng dầu đã chết;


21. Xác định trách nhiệm dân sự khi có hành vi gây thiệt hại của những người sau:


- Chánh án;


- Thẩm phán;


- Thư ký phiên tòa;


- Kế toán, thủ quĩ của Tòa án;


- Bảo vệ Tòa án.


22. Xác định trách nhiệm dân sự trong trường hợp A đào mộ và ăn cắp xác người

chết trong ngôi mộ đó;
23. Xác định trách nhiệm trong trường hợp A là một thợ lái xe ủi làm đường, trong

quá trình ủi đường A đã cho xe ủi sản phẳng một ngôi mộ năm trong mặt bằng làm

đường;


24. So sánh trách nhiệm pháp lý trong trường hợp một người mắc bênh tâm thần

12 tuổi và một người mắc bệnh tâm thần 20 tuổi gây thiệt hại khi đang điều trị tại

một bệnh viện tâm thần;


25. So sánh trách nhiệm dân sự đối với người dưới 15 tuổi gây thiệt hại trong thời

gian học nội trú và người mắc bệnh tâm thần gây thiệt hại trong thời gian điều trị

nội trú tại bệnh viện;


26. Xác định trách nhiệm dân sự trong trường hợp: hàng hóa được chuyển từ nhà

sản xuất đến các đại lý phân phối, từ các đại lý phân phối đến người bán lẻ, từ

người bán lẻ đến người mua sản phẩm, từ người mua sản phẩm đến người dùng

cuối cùng và hàng hóa đã gây thiệt hại cho người dùng cuối cùng do không đảm

bảo chất lượng.


27. Xác định các trường hợp phát sinh nghĩa vụ hoàn lại trong bồi thường thiệt hại

ngoài hợp đồng.


2. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?


1. Thiệt hại do hành vi của nhiều người gây ra làm phát sinh trách nhiệm liên đới

bồi thường thiệt hại;
2. Người gây thiệt hại do hành vi vượt quá phòng vệ chính đáng phải bồi thường

thiệt hại phần vượt quá;


3. Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải bồi thường;


4. Hành vi bảo vệ lợi ích người khác trước một hành vi tấn công không phải là

phòng vệ chính đáng;


5. Do sơ suất A làm đổ xăng và xăng bùng cháy, để ngăn chặn lửa cháy vào nhà, A

đã chạy sang nhà hàng xóm rút bộ chăn bông đang phơi trên dây để dập tắt lửa, kết

quả chăn bông của hàng xóm bị hủy hoại toàn bộ. Trường hợp này A không phải

bồi thường;


6. Hành vi gây thiệt hại phù hợp với tình thế cấp thiết không làm phát sinh trách

nhiệm bồi thường thiệt hại;


7. A tự uống rượu và A gây thiệt hại, A phải bồi thường;


8. A tổ chức tiệc có thuê làm cỗ, những người ăn cỗ bị ngộ độc thực phẩm. A phải

bồi thường;


9. X làm Tò He (nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác) có dùng phẩm màu

độc hại, bé Y mua con giống do X nặn để chơi, bé X đã ăn con giống đó và bị ngộ

độc. X phải bồi thường thiệt hại;
10. B là chủ tiệm thuốc đã bán thuốc cho C (loại thuộc nếu không dùng đúng cách

làm rối loạn nhận thức của C và có thể gây thiệt hại), do B không h ướng dẫn cho

C cách sử dụng, C dùng quá liều dẫn tới mất khả năng nhận thức gây thiệt hại cho

người khác. B và C cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại;


11. Việc xác định lỗi của người dùng chất kích thích xác định vào thời điểm trước

khi họ dùng chất kích thích;


12. A, B, C cùng gây thiệt hại cho E, họ chịu trách nhiệm liên đới khi có sự thống

nhất về ý chí và hành vi gây thiệt hại cho E;


13. Bảo vệ ủy ban nhân dân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại;


14. Chánh án gây thiệt hại là người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng

gây thiệt hại;


15. Sinh viên gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại;


16. Người làm việc cho cơ quan nhà nước gây thiệt hại là cán bộ, công chức gây

thiệt hại;


17. Người làm việc cho doanh nghiệp tư nhân gây thiệt hại là người của pháp nhân

gây thiệt hại;


18. Người làm ở một văn phòng đại diện gây thiệt hại là người của pháp nhân gây

thiệt hại;
19. X là điều tra viên khi thực hiện nhiệm vụ được thủ trưởng cơ quan giao đã gây

thiệt hại, đây là trường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố

tụng gây ra;


20. Khi đang học nội trú mà gây thiệt hại, thì cha mẹ không phải bồi thường;


21. Cô giáo nhờ K một học sinh lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một

bình hóa chất để thực nghiệm, trong quá trình bê bình hóa chất do nô đùa K đã làm

đổ hóa chất lên bạn học của K là G làm G bị bỏng nặng. Trường hợp này cô giáo

phải bồi thường;


22. A đào mộ và hủy hoại xác trong đó, A gây thiệt hại cả hai tr ường hợp: xâm

phạm thi thể và xâm phạm mồ mả, hài cốt;


23. Đại lý bán hàng cho người tiêu dùng, người tiêu dùng bị thiệt hại do hàng hóa

mua của đại lý. Người tiêu dùng có quyền kiện nhà sản xuất bồi thường;


24. A và B do cùng làm nhà trên cùng mặt bằng, A và b đã thuê C đến san ủi mặt

bằng. Trong quá trình san ủi trên phần đất của B, C để máy ủi va chạm mạnh vào

tường nhà M làm sập hoàn toàn một bức tường. A và B phải chịu trách nhiệm liên

đới;


25. Nhiều người cùng gây thiệt hại và thiệt hại do hành vi của nhiều người là một;
26. Hành vi của A, B, C gây thiệt hại cho E làm phát sinh trách nhiệm liên đới

trong bồi thường cho E, trừ khi họ có thỏa thuận khác;


28. Khi thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai

trong tố tụng thì cơ quan điều tra phải bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai;


29. Khi thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai

trong tố tụng thì ba cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Điều tra cùng chịu

trách nhiệm liên đới bồi thường;


30. Khi người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây thiệt hại trong án

oan sai,Nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản