Bơm xăng bằng điện

Chia sẻ: tranvanan2311

Tài liệu tham khảo chuyên đề xe ô tô về Bơm xăng bằng điện

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bơm xăng bằng điện

 

 1. Bài 3: SC-BD Bơm xăng b ng ñi n. §iÖn ¾cquy Sơ ñ c u t o 1 bơm xăng ki u 8 màng d n ñ ng 2 b ng ñi n. 7 1. Ti p ñi m; 2. 3 C n ñi u khi n ti p ñi m; 3.Lò xo; 4. 4 Mi ng s t; 5. Van hút; 6. Van thoát; 7. Màng bm; 8. 5 6 Cu n dây.
 2. Nguyên lý làm vi c bơm xăng ñi n
 3. Lo i ñ t trong bình
 4. Lo i ñ t trong bình
 5. 1. Môtơ 2. Cánh bơm lo i tuabin Bơm nhiên li u ñ t trong bình lo i tuabin
 6. Bơm xăng ñ t trong bình lo i tua bin
 7. Bơm xăng lo i con lăn
 8. Các chi ti t c a bơm con lăn
 9. Trang hình ảnh không có nội dung Text
 10. Trang hình ảnh không có nội dung Text
 11. Trang hình ảnh không có nội dung Text
 12. Lo i ñ t ñư ng ng
 13. Trang hình ảnh không có nội dung Text
 14. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản