Bơm xăng bằng điện

Chia sẻ: tranvanan2311

Tài liệu tham khảo chuyên đề xe ô tô về Bơm xăng bằng điện

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bơm xăng bằng điện

 

  1. Bài 3: SC-BD Bơm xăng b ng ñi n. §iÖn ¾cquy Sơ ñ c u t o 1 bơm xăng ki u 8 màng d n ñ ng 2 b ng ñi n. 7 1. Ti p ñi m; 2. 3 C n ñi u khi n ti p ñi m; 3.Lò xo; 4. 4 Mi ng s t; 5. Van hút; 6. Van thoát; 7. Màng bm; 8. 5 6 Cu n dây.
  2. Nguyên lý làm vi c bơm xăng ñi n
  3. Lo i ñ t trong bình
  4. Lo i ñ t trong bình
  5. 1. Môtơ 2. Cánh bơm lo i tuabin Bơm nhiên li u ñ t trong bình lo i tuabin
  6. Bơm xăng ñ t trong bình lo i tua bin
  7. Bơm xăng lo i con lăn
  8. Các chi ti t c a bơm con lăn
  9. Lo i ñ t ñư ng ng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản