Bốn khái niệm chính trong Marketing hỗn hợp

Chia sẻ: bupbe00

Marketing hỗn hợp (marketing mix) là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản