Bón phân cho cây cao su kinh doanh

Chia sẻ: womanhood911_04

Thông thường, từ năm thứ 7 cao su bước vào giai đoạn khai thác. Nếu tính trong vòng 30 năm cây cao su phải sử dụng dinh dưỡng để tích lũy, quay vòng và chi cho sự hình thành mủ hàng năm.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản