BTP-NGHT-2007-CMC.4 _ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
5
download

BTP-NGHT-2007-CMC.4 _ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-cmc.4 _ quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BTP-NGHT-2007-CMC.4 _ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

  1. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BTP-NG/HT-2007-CMC.4 VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại:............................................ Ngày……...tháng……....năm…….... QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON (BẢN CHÍNH) CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận:....................................của ông/bà:................................................................. 2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-35 ......................................................................................................................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: Họ và tên:..................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Là.........................................................của người có tên dưới đây: Họ và tên:..................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Quê quán:..................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. VVào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:...................Quyển số:...................... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN Cán bộ lãnh sự VIỆT NAM ........................................... ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản