BTP-NGHT-2007-GH.3 _ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

BTP-NGHT-2007-GH.3 _ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-gh.3 _ tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BTP-NGHT-2007-GH.3 _ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BTP-NG/HT-2007-GH.3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ Kính gửi: ....................................................................................................................................... Họ và tên người khai:...................................................................................................................................................... Năm sinh:.......................................................................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Đề nghị .......................................................................đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa: Người giám hộ: ÔNG BÀ 2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-29 Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế Người được giám hộ: Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:............................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số:..........................................ngày...........tháng...........năm............ của....................................................................................................................................................................................... Lý do chấm dứt việc giám hộ:................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị............................................................................. đăng ký. Làm tại:................................................,ngày ............tháng............năm............ Người đề nghị chấm dứt giám hộ ..............................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản