BTP-NGHT-2007-XNGC _ Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
4
download

BTP-NGHT-2007-XNGC _ Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-xngc _ giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BTP-NGHT-2007-XNGC _ Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  1. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BTP-NG/HT-2007-XNGC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tại.................................. Ngày……...tháng……....năm…….... Số:..................../CQĐD-XN GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ TRƯỚC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị của:............................................................................về việc................................................................. 2007 (QĐ số: 04/2007/QĐ-BTP) Mã số: TPE-07-40 ......................................................................................................................................................................................., XÁC NHẬN: Ông/bà: Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:................................... Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................ Nơi sinh:....................................................................................................................................................................... Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:...................................................................... Số hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ Đã thực hiện ghi vào Sổ đăng ký:............................................................số..................quyển số........................ Nội dung ghi chú:...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ Căn cứ ghi chú:........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN Cán bộ lãnh sự VIỆT NAM ........................................... ...........................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản