C# Căn Bản Toàn Tập part 13

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
6
download

C# Căn Bản Toàn Tập part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các trình biên dịch file C# Phần này sẽ giới thiệu các bạn một số file khi bạn biên dịch chương trình ngoại trừ csc.exe. Trước tiên ta nên xác định loại file bạn muốn tạo theo bảng sau: Option Output /t:exe Ứng dụng console mặc định /t:library Lớp thư viện với manifest /t:module

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Căn Bản Toàn Tập part 13

  1. Các trình biên dịch file C# Phần này sẽ giới thiệu các bạn một số file khi bạn biên dịch chương trình ngoại trừ csc.exe. Trước tiên ta nên xác định loại file bạn muốn tạo theo bảng sau: Option Output /t:exe Ứng dụng console mặc định /t:library Lớp thư viện với manifest /t:module Thành phần không có manifest /t:winexe Một của sổ ứng dụng Thí dụ: namespace Wrox.ProCSharp.Basics { public class MathLib { public int Add(int x, int y) { return x + y; } } } Chúng ta biên dịch file C# sau thành .NET DLL sử dụng câu lệnh sau: csc /t:library MathLibrary.cs Download MathLibrary using System; namespace Wrox.ProCSharp.Basics { class Client { public static void Main() { MathLib mathObj = new MathLib(); Console.WriteLine(mathObj.Add(7,8)); } }
  2. } biên dịch chương trình csc MathClient.cs /r:MathLibrary.dll kết quả là 15 download code
Đồng bộ tài khoản