C# COM+ Programming

Chia sẻ: Tung-Lee Tung-Lee | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
173
lượt xem
71
download

C# COM+ Programming

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

C# COM+ Programming is a must-have for developers already working with COM+ who are ready to transition to the .NET Platform. You will be able to take your existing skills as a COM+ component programmer into the .NET Framework quickly and easily.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# COM+ Programming

Đồng bộ tài khoản