C Sharp part2

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
16
download

C Sharp part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để học C# tôi cần những công cụ gì? Đầu tiên: Máy tính của bạn phải cài sẵn: • • • Windows 2000 Service Pack 4 trở lên. Windows XP Service Pack 1 Windows 2003 Cài đặt bộ .NET Framework phiên bản hiện tại là 2.0 (tuy nhiên đã có 3.0) Download tại đây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C Sharp part2

  1. Để học C# tôi cần những công cụ gì? Đầu tiên: Máy tính của bạn phải cài sẵn: • Windows 2000 Service Pack 4 trở lên. • Windows XP Service Pack 1 • Windows 2003 Cài đặt bộ .NET Framework phiên bản hiện tại là 2.0 (tuy nhiên đã có 3.0) Download tại đây Code: http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f- 52154438565a/dotnetfx.exe Công cụ phát triển C# ( hay C# IDE - Integrated Development Environment) Nếu bạn có cấu hình mạnh, ram nhiều hãy cài đặt bộ Visual Studio 2005 Professional hoạc Team System càng tốt. Tuy nhiên nếu chỉ học C# không thôi và không muốn cài những thứ linh tinh khác lên thì hãy thử qua bộ phát triển C# miễn phí của Microsoft
  2. Download Code: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=57035 File ISO, tầm ~ 600 MB. Dùng Deamon Tool để mount và cài đặt. Hoặc một công cụ có chức năng tương tự, nhưng khá gọn nhẹ và mã nguồn mở. SharpDevelop ScreenShot
  3. Dung lượng 4.1 Mb Code: http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/sharpdevelop/SharpDevelop2_2.0.1.1710_Setu p.exe Cơ Sở Dữ Liệu (Database) Có thể là Access ( đi kèm bộ Office) và SQL Server 2000 hoặc 2005.
  4. Phiên bản SQL Server 2005 Express Edition có thể download từ site của Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Screenshot Download Code: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65109 One.N(UDS)
Đồng bộ tài khoản