Cách Xem Dữ liệu Trong .NET part 5

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
3
download

Cách Xem Dữ liệu Trong .NET part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Chương này giới thiệu vài cách thức của việc hiển thị dữ liệu trong .NET. Có một số lượng lớn lớp trog hệ thống System.Windows.Forms, và chúng tôi đã trình bày cách sử dụngDataGrid để hiển thị dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách Xem Dữ liệu Trong .NET part 5

  1. Tóm tắt Chương này giới thiệu vài cách thức của việc hiển thị dữ liệu trong .NET. Có một số lượng lớn lớp trog hệ thống System.Windows.Forms, và chúng tôi đã trình bày cách sử dụngDataGrid để hiển thị dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, như mảng, DataTable hay DataSet. Control DataGrid có nhiều khả năng đổi mới- nó có khả năng định hướng các mối quan hệ parent- child được định nghĩa trong một DataSet. Chúng tạo nên khả năng sử dụng các khả năng khác của control, làm cho nó tốt hơn khi hiển thị dữ liệu. Chúng tôi cũng nói về cách để cập nhật một nguồn dữ liệu ban đầu. Hiển thị dữ liệu trong một khung lưới là không luôn luôn thích hợp, vì thế chúng tôi bàn luàn về việc gắn kết dữ liệu trong chương này, nơi mà một cột dữ liệu được liên kết với một control đơn lẽ trong giao diện người dùng. Giới thiệu sự điều hướng của Visual strudio.NET và lược đồ XML. Hy vọng, hai phần cuối sẽ cho bạn một sự hiểu biết về những điều kiện để tìm hiểu XML khác của .NET.  
Đồng bộ tài khoản