Ca dao chủ đề than thân

Chia sẻ: nhungmuadauyeu123

Thân em như miếng cau khô Người thanh tham mỏng, người thô tham dày. Thân em như hạt mưa rào Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. Thân em như củ ấu gai Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen Ai ơi nếm thứ mà xem! Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi.

Nội dung Text: Ca dao chủ đề than thân

 

  1. Ca dao chủ đề than thân
  2. • Thân em như miếng cau khô Người thanh tham mỏng, người thô tham dày. • Thân em như hạt mưa rào Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. • Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. • Thân em như củ ấu gai Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen Ai ơi nếm thứ mà xem! Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi. • Thân em như trái bần trôi Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. • Thân em như giếng giữa đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.
  3. • Thân em như cá trong lờ Hết phương vùng vẫy biết nhờ cậy ai? • Thân em như hạt mưa sa Hạt vào đài cát hạt ra ruộng lầy. • Thân em như trái bưởi bòng Đắng the ngoài vỏ trong lòng ngọt thanh • Thân em như ớt chín cây Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng • Thân em như Quế giữa rừng Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay • Thân em như chẽn lúa đòng đòng Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai • Thân em cúc mọc bờ rào,
  4. Kẻ qua ngắt nhụy, người vào bẻ bông • Chòng chành như nón không quai Như thuyền không lái, như ai không chồng Gái có chồng như gông đeo cổ, Gái không chồng như phản gỗ long lanh. Phản gỗ long lanh anh còn chữa được, Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi. Không chồng, khổ lắm chị em ơi!” • Lấy chồng làm lẽ khổ thay Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công Ðến tối chị giữ lấy chồng Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài Canh Tư chị gọi: Bớ Hai Thức dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo. • Làm dâu khó lắm em ơi Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha Nhịn cho nên cửa, nên nhà
  5. Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông Nhịn cho nên vợ nên chồng Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản