Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ X & Y

Chia sẻ: motngaylanggio2005

Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ X & Y X 1. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng 2. Xa xôi, em chớ ngại ngùng Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa 3. Xa xôi, xích lại cho gần Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ 4. Xay lúa thì khỏi bồng em 5. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ 6. Xấu xa cũng thể chồng ta Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người 7. Xẩm lai ăn chay sình bụng Ăn vụng rụng răng Ăn măng rách lưỡi Ăn bưởi the thẹ.. 8. Xẩm lai đái góc xoài Bị phạt đồng...

Nội dung Text: Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ X & Y

 

  1. Ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ X & Y X 1. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng 2. Xa xôi, em chớ ngại ngùng Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa 3. Xa xôi, xích lại cho gần Làm thân con nh ện mấy lần giăng tơ 4. Xay lúa thì khỏi bồng em 5. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ 6. Xấu xa cũng thể chồng ta Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người 7. Xẩm lai ăn chay sình bụng Ăn vụng rụng răng Ăn măng rách lưỡi Ăn bưởi the thẹ.. 8. Xẩm lai đái góc xo ài Bị phạt đồng hai Kêu chú cai phạt đồng chín Kêu chú lính ph ạt hai đồng... 9. Xe ngựa lư ớt bụi tuôn bờ Bánh niền sắt cứ khua rột rột Tui ra ch ợ mua đường thốt nốt
  2. Tui mua cân bột cùng gói đ ậu xanh Tui về nấu ch è trôi nước đặt lại tên anh Ðể cho trong trào ngoài qu ận Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng 10. Xỉa cá m è, đè cá chép Tay nào đẹp thì đ i buôn nem Tay nào đen thì ở nh à sờ tí mẹ 11. Xin ai chớ tính thiệt hơn Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người 12. Xin anh chớ nói yêu thương Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa 13. Xin đừng ra dạ Bắc Nam Ðừng chê lươn n gắn, chớ tham trạch giàu 14. Xin em đừng giận đừng hờn Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành? 15. Xỏ lá ba que 16. Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa Thuốc th ì hay hút, ch ẳng hay mua Thấy ai mở gói xề xề lại Miệng hỏi, tay rứt đùa 17. Xưa kia ăn đâu ở đâu Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi
  3. 18. Xưa kia có thế này đâu Bởi vì sợ vợ, nên râu quặp vào 19. Xưa kia ngọc ở tay ta Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay ngư ời 20. Xưa kia ngọc ở tay ta Vì ta thiếu đức, ngọc qua tay người Y 1. Yêu em anh cũng muốn vô Sợ truông nh à Hồ, sợ phá Tam Giang 2. Yêu con cho roi, cho vọt Ghét con cho ngọt, cho b ùi 3. Yêu nhau chín bỏ làm mười 4. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau 5. Yêu nhau chữ vị là vì Ch ữ dục là muốn, chữ tù y là theo 6. Yêu nhau cởi áo cho nhau Về nh à m ẹ hỏi qua cầu gió bay Yêu nhau cởi nhẫn cho nhau Về nh à m ẹ hỏi qua cầu đánh rơi Yêu nhau cởi nón trao nhau Về nh à m ẹ hỏi qua cầu gió bay 7. Yêu nhau đắp điếm mọi bề
  4. Một trăm chỗ lệch cũng kê cho b ằng 8. Yêu nhau sinh tử cùng liều Thương nhau lội suối qua đ èo có nhau 9. Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo Thất, bát sông cũng lội Tam thập lục đèo cũng qua 10. Yêu nhau th ời ném miếng trầu Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra Yêu nhau cau sáu bổ ba Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười 11. Yêu nhau yêu cả đường đi Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản