Ca dao tục ngữ về thầy cô

Chia sẻ: banglang_ht

Ca dao tục ngữ về thầy cô Đạo thầy nghĩa tớ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa Đắc đạo vong sư Đắc ngư vong thuyền Đắc đạo quên thầy, được cá quên nơm Đến đây viếng cảnh viếng thầy Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần Đi học thầy đánh đi gánh đau vai Ở đây gần bạn gần thầy Có công mài sắt có ngày nên kim Bơi Đăm, rước Giá, Hội Thầy Vui thì vui vậy chẳng tầy rã La Biết đâu tìm lòng chim dạ cá Thầy địa lý...

Nội dung Text: Ca dao tục ngữ về thầy cô

 

  1. Ca dao tục ngữ về thầy cô Đạo thầy nghĩa tớ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa Đắc đạo vong sư Đắc ngư vong thuyền Đắc đạo quên thầy, được cá quên nơm Đến đây viếng cảnh viếng thầy Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần Đi học thầy đánh đi gánh đau vai Ở đây gần bạn gần thầy Có công mài sắt có ngày nên kim Bơi Đăm, rước Giá, Hội Thầy Vui thì vui vậy chẳng tầy rã La Biết đâu tìm lòng chim dạ cá Thầy địa lý mất mả táng cha Tiếng lành đồn xa tiếng dữ cũng xa Đồn thì đồn bảy ba ngày đường Biết chăng hỡi bác mẹ thầy Ngỡ rằng gả bán, hóa đày thân con? Biết nhau từ thuở hàn vi Dù phải lận đận khi đi khi về Nhớ xưa cùng học một nghề Cùng thầy cùng bạn chớ hề quên nhau! Bẻ lau làm viết chép văn Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy Bồng bồng mẹ bế con sang Đò dọc quan cấm đò ngang không chèo Muốn sang thì bắt cầu kiều Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy!
  2. Cơm cha áo mẹ chữ thầy Gắng công mà học có ngày thành danh Cơm thầy cơm cô Cả làng có một thầy đồ Dạy học thì ít, bắt cua thì nhiều Thương thầy, trò cũng muốn theo Trò sợ thầy nghèo bán cả trò đi Cửa song loan trên gài dưới khóa Tốt bộ dàn trò, rầm hạ mới ăn Ơn thầy nghĩa mẹ chưa đền Nhưng hai ta đã sắm một mền đắp chung. Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên Con hơn cha là nhà có phúc Trò hơn thầy là đất nước yên vui Dạy con từ thuở tiểu sinh Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi Học cho "cách vật trí tri" Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông Dốt kia thì phải cậy thầy Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên Dốt nát tìm thầy, bóng bẩy tìm thợ Học thầy không tầy học bạn Học trò ăn vụng cá kho Bị thầy bắt được đánh mo lên đầu Học trò ăn vụng càng cua Bà thầy bắt được, tôi mua tôi đền Học trò thò lò mũi xanh
  3. Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy Hai ta ăn một quả cau Dối thầy, dối mẹ ăn sau bóng đèn Không thầy đố mầy làm nên Khó thì hết thảo hết ngay Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên Mấy ai là kẻ không thầy Thế gian thường nói không thầy sao nên Ngày nào em bé cỏn con, Bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, Nghĩ sao cho bõ, những ngày ước ao. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn... Học phải có hành Học đâu, biết đó Học một, biết mười Học tài, thi phận Học thầy không tày học bạn.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản