Các Bài Thuốc Cổ Phương Hay

Chia sẻ: buddy4

CÁC BÀI THUỐC CỐ SÁP Phần 1: CÁC BÀI THUỐC SÁP TINH CHỈ DI Bài 1: KIM TỎA CỐ TINH HOÀN Xuất xứ: “Y PHƯƠNG TẬP GIẢI” Thành phần: Sa uyển, tật lê 60g Khiếm thực 60g Liên tu 60g Liên nhục 60g Long cốt 30g Mẫu lệ 30g Cách dùng: Làm bột mịn, liên nhục nấu bột hồ làm hoàn mỗi lần uống 9g lúc bụng đói với nước muối. Công hiệu: Cố thận sáp tinh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản