Các bước cơ bản để cấu hình Mail Server Mdaemon

Chia sẻ: Pham Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
1.194
lượt xem
252
download

Các bước cơ bản để cấu hình Mail Server Mdaemon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu hình querry DNS: Chọn tab DNS: - Check vào mục chọn “Try to use DNS servers defined in Windows TCP/IP setttings”; Nếu muốn dùng DNS server khác với DNS cấu hình trong windows, ta có thể gõ được cac địa chỉ của DNS servers vào 2 text box bên dưới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bước cơ bản để cấu hình Mail Server Mdaemon

Đồng bộ tài khoản