CÁC BƯỚC KHI TIẾN HÀNH LÀM ĐỀ TÀI, KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN...

Chia sẻ: lequocduyet

Khách thể nghiên cứu là môi trường, là cái chứa đựng đối tượng nghiên cứu. Tuỳ theo điều kiện và khả năng mà người nghiên cứu có thể lựa chọn khách thể nghiên cứu rộng hay hẹp.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản