Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: nghiahai101206

Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử dụng cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính vật chất và bất thường của tự nhiên nhằm thu thập dữ liệu, phân tích thông tin để giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng. Một trong những...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học

CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PGs. Phạm Văn Kim
Bô môn Bảo Vệ Thực Vật
Khoa Nông Nghiệp
Trường Đại Học Cần Thơ
18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 1
Các bước cần có trong
quá trình nghiên cứu khoa học
1. Chọn đề tài nghiên cứu
2. Tra cứu tư liệu
3. Lập đề cương nghiên cứu
4. Đăng ký xin kinh phí và bảo vệ đề cương
5. Tiến hành thí nghiệm
6. Phân tích số liệu và tổng kết thí nghiệm
7. Viết bài báo khoa học
8. Viết luận văn tốt nghiệp
9. Trình bày chuyên đề trước đám đông
(seminar) Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT
18-02-2004 2

10. Viết bài chuyên khảo
1. Chọn đề tài nghiên cứu

o Dựa vào thích thú của người nghiên cứu

o Dựa vào yêu cầu của thực tế sản xuất

o Dựa vào trào lưu của thế giới và của khu vực

o Phù hợp với kinh phí có thể tranh thủ được.18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 3
2. Tra cứu tư liệu

• Sau khi có đề tài, cần phải tìm hiểu sâu hơn
về chuyên đề
• Phải biết những điểm cơ bản có liên quan
đến chuyên đề
• Phải thu thập thông tin của các công trình đã
công bố có liên quan đến chuyên đề
• Tìm biết các phương pháp có thể ứng dụng
để giải quyết các mục đích của đề tài

 Tra cứu tư liệu trong thư viện
18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 4
2. Tra cứu tư liệu

• Thư viện là nơi tích chứa nhiều thông tin
nhứt

• Nên tra cứu tại thư viện có quan tâm đến
chuyên đề của mình.

• Trường ĐHCT là trường đa ngành nên bao
gồm nhiều chuyên đề

• Thư viện ĐHCT có nhiều tư liệu về nông
nghiệp, ngoài ra có các ngành sinh học khác
như sinh học và y khoa nên bao gồm cả các cơ
bản của sinh học. Bm BVTV, DHCT
18-02-2004 Pham Van Kim, 5
2. Tra cứu tư liệu
• Thư viện của tỉnh cũng có chứa nhiều tư liệu
về nông nghiệp (do là tỉnh nông nghiệp)
• Thư viện của Khoa Nông Nghiệp cũng có chứa
nhiều tư liệu quí
• Thư viện bộ môn có nhiều sách chuyên sâu
trong các lãnh vực mà bộ môn đã và đang
nghiên cứu
• Tư liệu cá nhân của cán bộ giảng dạy là tư
liệu chuyên sâu hơn nữa so với tư liệu của bộ
môn
18-02-2004 cần phải Phamtìm ởBm ất cDHCT ững nơi nầy.
Khi đi Van Kim, t BVTV, ả nh 6
2. Tra cứu tư liệu

• Bên cạnh thư viện. mạng thông tin quốc tế
còn là nơi cung cấp nhiều thông tin rất cập
nhựt.

• Ở mạng thông tin của các trường đại học lớn
trên thế giới, các bộ môn chuyên môn của
trường còn cung cấp những thông tin rất quí.

• Bên cạnh đó, thông tin của các chuyên gia
trong bộ môn cũng có những điều hay để
chúng ta quan tâm.
18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 7
2. Tra cứu tư liệu

• Qua mạng thông tin quốc tế, các nhà xuất bản
khoa học trên thế giới còn có trang web của
mình.
• Qua các trang web nầy chúng ta còn có thể
truy tìm các thông tin rất cập nhựt trong vài
năm gần đây và cả các thông tin mới xuât bản
dưới dạng các abstracts.
• Một số nhà xuất bản còn cho phép chúng ta
dọc các full text của vài năm trước.
• Hãy tranh thủ các nguồn cung cấp thông tin
nầy.
18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 8
Hết
18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 9

Top Download Báo Cáo Khoa Học

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản