Các câu hỏi nhận định về phần chung tư pháp quốc tế

Chia sẻ: 123tien0o0

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ giữa các bên có quốc tịch khác nhau.Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản