Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 5 trang

6
4.383
lượt xem
838
download

It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt VD: It is difficult for old people to learn Engli

Đồng bộ tài khoản