Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

Chia sẻ: quangaea

It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt VD: It is difficult for old people to learn Engli

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản