Các chỉ số phân tích tài chính IRR, NPV và ý nghĩa trong việc đánh giá dự án

Chia sẻ: noodn01

Lập dự án:Trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư, có thể sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá một dự án, mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng. Trong bài viết này, tác giả xin đưa ra một số nhận định về việc sử dụng hai chỉ số IRR và NPV để đánh giá mức độ khả thi của một dự án.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản