CÁC CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG CDS QUAN ĐIỂM CỦA CÁC THÀNH PHỐ

Chia sẻ: Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
76
lượt xem
14
download

CÁC CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG CDS QUAN ĐIỂM CỦA CÁC THÀNH PHỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh phô Tuguegarao la thu phu cua tinh Cagayan va la trung tâm cua vung thung lung Cagayan, phia đông băc Philipin. Thanh phô không chi phuc vu toan bô khu vưc nay ma con ca cac đô thi cua cac vung kê cân. Cung như cac thanh phô mơi khac cua Philipin vơi tôc đô đô thi hoa cao, Tuguegarao phai đôi măt vơi nhưng vân đê phat triên như đoi ngheo, tăc nghen giao thông, môi trương ô nhiêm va cac nguôn nhân lưc, tai chinh han chê v.v.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG CDS QUAN ĐIỂM CỦA CÁC THÀNH PHỐ

  1. CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo PHIÊN HỌP TOÀN THỂ III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CDS LÊN TẦM CAO MỚI CÁC CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG CDS QUAN ĐIỂM CỦA CÁC THÀNH PHỐ Ngài Randolph S.Ting Thị trưởng thành phố Tuguegarao, Cagayan, Philipin Chủ tịch Liên hiệp thành phố Philipin 24-26 tháng 11 năm 2004 Hà Nôi, Viêt nam
  2. Chiến lươc phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam Thưa quý ông, quý bà. Thưa các vị đại biểu. Phu nhân thân yêu. Tôi cảm thấy rất vinh dự được ở đây, cùng với quý vị tham dự Hội nghị CDS 2004 tại Hà Nội. Xin chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. I Lược sử về CDS ở Philipin CDS đã được thực hiện ở Philipin từ năm 1998 và từ đó đã mang lại lợi ích cho 38 thành phố, mỗi thành phố đều có một vai trò riêng. Không giống như tại các nước khác chỉ có một thành phố CDS, chương trình CDS 1 của Philipin thực hiện năm 1998-1999 có 7 thành phố. Nhằm chia sẻ nguồn lực với nhau, 7 thành phố trong CDS 1 đã cùng nhau gánh vác vấn đề tài chính, nhận hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn cho đến khi các thành phố này có thể triển khai được các tiêu chí quản lý tốt về: (1) Bình đẳng trong việc đưa ra quyết định và các lĩnh vực thiết yếu khác (2) Đảm bảo an ninh cho từng cá nhân và môi trường sống của họ (3) Hiệu quả trong phát triển kinh tế và tổ chức dịch vụ công cộng (4) Bền vững về mọi mặt trong quá trình phát triển (5) Sự rõ ràng và trách nhiệm của các bên liên quan (6) Sự tham gia của cộng đồng và trách nhiệm của họ (7) Phân cấp quản lý và nguồn lực Các thành phố thuộc CDS 1 của Philipin đã phối hợp chặt chẽ với nhau và cùng nhau thành công trong CDS ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thế giới, JICA và Bộ Xây dựng Nhật Bản đã cấp vốn cho CDS 1. Chúng cũng xin chân thành cảm ơn Liên minh các thành phố, UN Habitat và Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ cho CDS 2 tại Philipin giai đoạn 2002 – 2003 với tiêu điểm là giảm đói nghèo. CDS 2, hoàn toàn phục vụ nhu cầu và hướng tới kết quả thực hiện, có 32 thành phố tham gia. Tuguegarao chỉ là một đại diện cho khu vực đông bắc Philipin. Cũng như trong CDS 1, các thành phố CDS 2 đã hỗ trợ nhau, cùng hướng tới mục tiêu quản lý tốt hơn và đã thực hiện quy hoạch chiến lược theo mô hình “vừa làm vừa sửa” để xây dựng các chiến luợc phát triển kinh tế địa phuowng và xóa đói giảm nghèo. Kết quả thu được là chúng tôi đã thực sự làm chủ chiến lược phát triển và các kế hoạch hành động đối với thành phố của mình. Thông qua CDS, các thành phố đã có thể tự tin và tăng cường được khả năng lãnh đạo của mình. Quan trọng hơn, sự lãnh đạo đó đã cải thiện được thói quen trì trệ làm hỏng tinh thần Philipin do tác động của sự đô hộ và những áp lực từ những thay đổi nhanh chóng trên toàn cầu. Phiên hop toàn thể III: Chiến lươc phát triển CDS lên tầm cao mới Randolph Ting - 1
  3. Chiến lươc phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam II Kinh nghiệm của thành phố Tuguegarao về CDS: Tác động, Kết quả và Huy động nguồn vốn đầu tư Thành phố Tuguegarao là thủ phủ của tỉnh Cagayan và là trung tâm của vùng thung lũng Cagayan, phía đông bắc Philipin. Thành phố không chỉ phục vụ toàn bộ khu vực này mà còn cả các đô thị của các vùng kế cận. Cũng như các thành phố mới khác của Philipin với tốc độ đô thị hóa cao, Tuguegarao phải đối mặt với những vấn đề phát triển như đói nghèo, tắc nghẽn giao thông, môi trường ô nhiễm và các nguồn nhân lực, tài chính hạn chế v.v. CDS 2 chủ yếu là quy hoạch chiến lược theo cách “vừa làm vừa sửa”, tập trung vào giảm đói nghèo, phát triển kinh tế và quản lý đô thị. Kết quả thu được khá rõ ràng – xây dựng các trung tâm làm mô hình phát triển được trang bị bằng kiến thức, kỹ năng, sự tự tin, các dự án khả thi về tài chính, năng lực lãnh đạo và mạng lưới hỗ trợ hiệu quả ở cấp quốc gia và quốc tế. Chúng tôi đã có được tất cả những điều này từ CDS với sự hỗ trợ lớn lao của Liên hiệp các thành phố Philipin, trường Aneneo, Ngân hàng Thế giới chi nhanh tại Manila và Washington và Liên minh các thành phố. CDS đã cho chúng tôi thấy cần phải có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong quá trình thiết kế đô thị, xây dựng tầm nhìn chiến lược cho thành phố, thống nhất về các chiến lược phát triển, năng lực quản lý tập trung vào vấn đề nghèo đối và các dự án ưu tiên, quyết định về việc kết hợp các nguồn lực và cùng nhau nhìn lại những nỗ lực đã thực hiện. Khi cùng nhau làm việc trên những số liệu thực nghiệm, các đối thủ của nhau đã cùng bỏ qua những sự đối lập và xem xét các phương án, hiện trạng của thành phố chúng tôi một cách khách quan. Ban đầu, việc ngồi lại cùng nhau và bàn bạc dường như khó có thể thực hiện, nhưng khi sử dụng một số công cụ như TOP (công nghệ phối hợp tham gia), SWOT (phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và hạn chế), xác định tính ưu tiên, tìm kiếm sự đồng thuận, hoạch định chiến lược, phân tích quyết định, dự báo và quy hoạch đầu tư vốn v.v. thì các bước CDS trên đã có thể thực hiện được. Trong quá trình này, thành phố Tuguegarao đã cải thiện được đáng kể Chương trình xóa đói giảm nghèo và thực hiện chương trình phát triển kinh tế địa phương, đồng thời thành phố đã khá thành công trong việc giảm số hộ sống dưới mức nghèo từ 11.416 hộ năm 2000 xuống còn 5.121 hộ năm 2003. Trên cơ sở kết hợp các dự án ưu tiên CDS về y tế, giáo dục, xã hội, nhà ở, môi trường sống, việc làm, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng, trật tự trị an và quản lý môi trường, thành phố Tuguegarao đã có thể trực tiếp và gián tiếp tác động đến 6.295 hộ gia đình, chiếm gần 30% số hộ trong thành phố, giúp họ nâng cao thu nhập từ 1 đến 5 đô la/ngày. Phiên hop toàn thể III: Chiến lươc phát triển CDS lên tầm cao mới Randolph Ting - 2
  4. Chiến lươc phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam CDS cũng giúp chúng tôi từ “các nhà cung cấp dịch vụ” đơn thuần trở thành các “đơn vị thực hiện phát triển”. Là một thành phố CDS, người dân thành phố Tuguegrao đã làm việc, tin tưởng và phụ thuộc vào nhau trong mọi công việc theo cách mà tất cả mọi người cùng có lợi. CDS đã nâng cao năng lực của chúng tôi, giúp thành phố Tuguegarao giành được giải thưởng thực hiện LCP tốt nhất năm 2003 nhờ vào chương trình “mỗi vùng một chương trình cải thiện đời sống (OBOL)” và trong năm 2002 là chương trình hiện đại hóa nông nghiệp và ngư nghiệp. Chương trình OBOL được thực hiện nhờ vào ý tưởng của phong trào “mỗi làng một sản phẩm” của tỉnh Oita, Nhật Bản. Chính quyền thành phố Tuguegarao đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cải thiện đời sống của cộng đồng được thành lập và hoạt động tại 21 bangaray – đơn vị hành chính nhỏ nhất tại Philipin. Chương trình OBOL là một công cụ CDS được xây dựng nhằm giúp các bangaray có thể triển khai tốt các hoạt động kinh tế, tạo việc làm, tăng trưởng kinh té và làm ra các sản phẩm có tính đặc trưng cao. Thành phố Tuguegarao có tất cả 49 bangaray. Thành phố Tuguegarao đã cải thiện được vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em và đã xóa bỏ được tình trạng suy dinh dưỡng nặng trong số trẻ em dưới tuổi đi học. Chính quyền thành phố đã tăng cường hệ thống giáo dục công lập và hệ thống dịch vụ. Chúng tôi đã giúp đưa trở lại trường 350 trẻ em và giúp 216 phụ nữ mù chữ thoát khỏi sự thiếu hiểu biết và nghèo khổ. Cũng giống như các thành phố khác là San Fernando, Marikina và Iligan, thành phố Tuguegarao đã nhân rộng CDS ra tất cả các barangay, hướng dẫn họ, huấn luyện họ cho tới khi họ tự xây dựng được quy hoạch chiến lược cho bangaray của mình phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển thành phố. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với nhiều ngành và nhiều cấp chính quyền, thành phố Tuguegarao đã tăng cường được khả năng phòng chống tội phạm và thảm họa. Để cải thiện hệ thống dịch vụ, chính quyền thành phố phải cải cách cơ cấu tổ chức và quản lý tài chính. Người nghèo đô thị cũng như nông thôn hiện đã là các đối tác năng động của chính quyền thành phố trong việc thực hiện các dự án và công cụ CDS. Có thể thấy rõ rằng CDS rất hiệu quả trong việc thu hút người dân cùng tham gia gìn giữ cộng đồng an toàn, khỏe mạnh và có môi trường thích hợp cho trẻ em bằng việc tăng cường, vực dậy lòng tự trọng và tự tin của từng cá nhân. Thông qua việc giúp các đối tượng khó khăn cải thiện được cuộc sống, CDS đã cho thấy năng lực của chính quyền thành phố trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực. Trong quá trình thực hiện CDS, thành phố Tuguegarao đã có được nhiều giải thưởng quốc gia và khu vực như Thành phố phù hợp cho trẻ em nhất của Philipin, giải thưởng CROWN (thành phố đảm bào dinh dưỡng trong khu vực), giải thưởng quốc gia Kabalikat về đào tạo kỹ thuật và phát triển kỹ năng, giải Phiên hop toàn thể III: Chiến lươc phát triển CDS lên tầm cao mới Randolph Ting - 3
  5. Chiến lươc phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam thưởng ROCY (thành phố của năm trong khu vực), giải thưởng quốc gia về xóa mù chữ, giải thưởng dành cho hội đồng hòa bình và trị an thành phó và ban lãnh đạo thành phố. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã trở thành một mô hình cho LGU Philipine, đặc biệt là trong khu vực. Thấy được những biến chuyển và thành quả của thành phố Tuguegarao về thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, thông tin liên lạc, y tế, dinh dưỡng, quản lý và các lĩnh vực khác, nhiều nhà đầu tư, kinh doanh và chuyên gia đã định cư ở Tuguegarao. Vì vậy, đã tạo ra được chu kỳ tăng trưởng và phát triển được hỗ trợ từ các cấp cao của chính quyền và các cơ quan cấp vốn đối với thành phố trẻ này. Nhiều chương trình, dự án và hành động đã và đang được thực hiện trên cơ sở cộng tác tài chính của nhiều nhóm liên quan. Hiện tại, 4 trong số các thị trấn nhỏ kế cận đang cộng tác với Tuguegarao để phát triển dự án Metro Tuguegarao ASTEP – một chương trình phát triển theo cụm. Đáng kể nhất là quá trình CDS đã tạo điều kiện cung cấp tài chính cho các dự án của nhiều thành phố trên cơ sở những thông điệp rõ ràng gửi tới các tổ chức tài chính rằng các thành phố CDS đã xác định và ưu tiên các dự án của họ theo hướng toàn diện, tất cả cùng có lợi và có sự tham gia của người dân, hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn của thành phố. Thành phố Tuguegarao đã vượt qua được những thử thách ban đàu để có được vốn từ các ngân hàng, các tổ chức tài chính đầu tư vào các dự án ưu tiên của thành phố. Chúng tôi thực sự hạnh phúc vì Tuguegarao là một thành phố CDS 2. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng thế giới, Liên minh các thành phố và UN Habitat về những bài học kinh nghiệm này. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều và đã tăng cường được năng lực của mình, gần gũi hơn với người dân và bước dài hơn trên con đường trở thành Thành phố cấp I Ibanag, trung tâm giáo dục, thương mại văn hóa miền bắc Philipin, là nhà của những tín đồ ngoan đạo, các cư dân biết chăm lo cho gia đình, nuôi dưỡng con cái và có tính cạnh tranh trên toàn cầu trên cơ sở khả năng linh hoạt, sự nhiệt tình và tinh thần mạnh mẽ. III Vai trò của Liên hiệp thành phố Philipin trong việc mở rộng CDS trên phạm vi cả nước Chúng tôi cũng xin cám ơn Liên hiệp thành phố Philipin đã mở rộng lợi ích CDS tới tất cả các thành phố Philipin khác. Với sự lãnh đạo của thị trưởng Francis Tolentino của thành phố Tagaytay, liên hiệp thành phố đã mang lại cơ hội phát triển đô thị và cải thiện năng lực cho các thành phố CDS. Liên hiệp đã hướng dẫn quá trình tư vấn trong CDS 1 và đóng vai trò thực hiện trong CDS 2. Với tư cách là ban thư ký CDS, Liên hiệp đã điều phối, nhân rộng và lập tài liệu về những hoạt động CDS trên quốc đảo này. Liên hiệp đã chứng tỏ mình là một nhân tố quan trọng dẫn tới thành công của CDS. Một trong những kết quả đạt được là các công cụ CDS cho các thành phố Philipin và mạng lưới Phiên hop toàn thể III: Chiến lươc phát triển CDS lên tầm cao mới Randolph Ting - 4
  6. Chiến lươc phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam kiến thức CDS để tiếp tục chia sẻ những kiến thức, giải pháp và kinh nghiệm cũng như những thông tin có giá trị thông qua một website do Hiệp hội Thường trực CSD của CDS 1 thực hiện năm 2001 (http://www.cdsea.org). CHÚNG TA CÒN CÓ THỂ LÀM GÌ NỮA? Thuận lợi và cơ hội của Hiệp hội quốc gia khi nhân rộng CDS Chúng ta phải tiếp tục duy trì một hiệp hội quốc gia như Liên hiệp các thành phố Philipin để nhân rộng CDS ra cả nước. Nếu làm được việc này thì sẽ có thể tối ưu các nguồn lực phục vụ quản lý. Kinh nghiệm của liên hiệp về các thành phố và vai trò lãnh đạo của tổ chức này tạo cải thiện các mối quan hệ và liên lạc một cách hiệu quả hơn và tạo ra một cơ sở chung cho các bên tham gia CDS. Tuyên bố thành phố Philipin 2003 đã thể hiện sự hỗ trợ của các thị trưởng của các thành phố CDS Philipin và Liên hiệp các thành phố Philipin trên cơ sở sự lãnh đạo của Thị trưởng Jerry Trenas của thành phố Iloilo trong việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các nỗ lực CDS làm một công cụ quy hoạch hữu hiệu không chỉ đối với các thành phố lớn mà còn áp dụng cho các thị trấn nhỏ và các tỉnh. Nhân rộng CDS sẽ mang tới những thách thức sau: (1)Cấp vốn cho các dự án CDS. CDS tạo ra trên 500 dự án ưu tiên, cần có khoản đầu tư trên 80 triệu đô la. Trong khi nhiều dự án được sử dụng ngân sách địa phương thì đa phần các dự án cơ sở hạ tầng lớn vẫn cần có các nguồn vốn khác. (2)Tiêu chuẩn và giám sát. Chúng ta cần có các phương tiên hữu hiệu hơn để đo lường kết quả/tác động của CDS trong một giai đoạn dài hạn và sử dụng những kết quả đó phục vụ cho các kế hoạch tiếp theo. (3) Xây dựng năng lực. “Vừa làm vừa học” đã tỏ ra hiệu quả trong quá trình CDS. Việc xây dựng năng lực cần được đưa vào trong hệ thống quản lý của Philipin. (4)Thể chế hóa CDS trong chương trình quy hoạch quốc gia. CDS đã chứng tỏ là một công cụ quy hoạch hữu hiệu cho các thành phố, được thể hiện qua những biến chuyển tích cực. Chúng tôi vẫn cần nhiều hỗ trợ từ chính phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức tài chính, các đối tác và các ban ngành có liên quan để duy trì những lợi ích và tác động của CDS. (5)Quản lý dự án CDS. LCP cần được tăng cường năng lực hơn nữa dể có thể quản lý và duy trì những thành công của CDS đối với các thành phố Philipin. NẾU ĐÂY THỰC SỰ LÀ NHỮNG THÁCH THỨC MÀ CHÚNG TA PHẢI ĐỐI MẶT, CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ TIẾP THEO? Phiên hop toàn thể III: Chiến lươc phát triển CDS lên tầm cao mới Randolph Ting - 5
  7. Chiến lươc phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam Bước tiếp theo Những kết quả của CDS đã chỉ ra một kế hoạch hành động 3 bước 1. Tạo điều kiện cho LGU tiếp cận nhiều nguồn tài chính. Cải thiện quy hoạch đầu tư vốn để tạo ra các dự án khả thi về tài chính thông qua công tác quản lý tài chính tốt hơn, rõ ràng hơn và liên kết chặt chẽ hơn với các tổ chức tài chính. 2. Củng cố và mở rộng quá trình CDS. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá và giám sát quá trình thực hiện của các thành phố cũng như cho phép các thành phố bắt đầu bằng bất kỳ giai đoạn nào của CDS miễn là họ đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra. Các tiêu chuẩn và việc đào tạo bằng các đơn vị tốt nhất sẽ giúp các thành phố trở thành trung tâm CDS. 3. Thể chế hóa quá trình CDS. Tăng cường CDS thành một công cụ quy hoạch hữu hiệu và xây dựng năng lực cho Liên hiệp các thành phố nhằm quản lý và duy trì chương trình CDS trong cả nước. IV Kết luận Để kết thúc bài phát biểu, tôi xin nói rằng các thành phố có thể trở thành động lực phát triển. Với CDS, các thành phố có thể trở thành mô hình phát triển bằng các dự án khả thi về tài chính và những hoạt động cụ thể, là niềm hy vọng chỉ lối cho người nghèo. CDS đã tỏ ra hữu hiệu và hiệu quả trong việc xây dựng năng lực và phương thức thực hiện của các thành phố CDS Philipin nhằm giải quyết các vând dề về phát triển đô thị. Với CDS, các thành phố có thể trở thành trung tâm trong việc biến những bí quyết phát triển thành phố thành hiện thực, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng, quản lý dự án, làm việc với mạng lưới hỗ trợ quốc gia và quốc tế, và cuối cùng là lãnh đạo một cách linh hoạt để giúp người dân có kỹ năng tốt hơn, tự tin hơn và có nhiều đóng góp hơn. Nhờ có CDS, thành phố Tuguegarao đã trở thành một địa điểm tốt hơn. Và nhờ có CDS, cả nước Philipin đã trở thành một quốc gia đẹp hơn. Với tất cả sự trân trọng, chúng tôi xin cám ơn Ngân hàng thế giới, Liên minh các thành phố và UN Habitat. Các bạn đã cho chúng tôi nhiều hơn những gì các bạn thấy. Các bạn đã cho chúng tôi hy vọng và tự do để làm nhiều việc hơn. Các bạn đã cho chúng tôi đôi cánh vươn lên tầm cao mới của thành công và nền tảng để tăng trưởng. Chúng ta hãy cùng nhau duy trì CDS. Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Phiên hop toàn thể III: Chiến lươc phát triển CDS lên tầm cao mới Randolph Ting - 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản