CÁC CHỦ ĐỀ TRONG ĐỀ THI TOEFL

Chia sẻ: anhkhoa_lpt

Tài liệu tham khảo các chủ đề hay gặp trong đề thi TOEFL.

Nội dung Text: CÁC CHỦ ĐỀ TRONG ĐỀ THI TOEFL

ACADEMIC TOPICS CLASSIFIED FOR TOEFL/GRE
READING AND LISTENING COMPREHENSION
Edited by Trung Hieu


I. Natural Sciences

Biology ( Sinh vat hoc)/ Genetics ( Di truyen hoc): Bacteria, Cell …
1
2 Botany (Thuc vat hoc)
3. Zoology (Dong vat hoc)
4. Medicine and Health Care(Y hoc va Cham soc suc khoe)
5. Geology (Dia chat)/ Geography (Dia ly)
6. Astronomy (Thien van hoc)/ Space (Khong gian)
7. Archeology (Khao co hoc)/ Antropology (Nhan chung hoc)
8. Enviroment (Moi truong) / Resources (Tai nguyen)
9. General Sciences( Khoa hoc noi chung: Toan, Ly, Hoa,
IT )
10. Discovering (Phat minh)/ Research ( Nghien cuu)

II. Social Sciences and Humanities

II.1 Literature, Art, Entertainment…

1. Literature (Author/ Works) : Van hoc (Tac gia/ Tac pham
…)
2. Music ( Am nhac)/ Media ( Truyen thong dai chung)
3. Painting/ Art_ ( Hoi hoa/ Nghe thuat) )/ Sport ( The thao)
4. Culture ( Van hoa/ Linguistics (Ngon ngu hoc)


II.2 US History, Government and Country

1. History ( Lich su )/ Events ( Su kien)
2. Goverment (Education/ Law/ Politics/ Diplomacy and
Military): Chinh phu( Giao duc/Luat phap/Chinh tri/Ngoai
giao va Quan su).
3. US Social Issues (Work/Unemployment?Welfare…): Cac
van de xa hoi cua nuoc My (Viec lam/that nghiep/Phuc loi
xa hoi).
4. Life and Country ( Cuoc song va Dat nuoc)
III. Economics

1. Finance, Banking, Trade, Business( Tai chinh, Ngan
hang, Thuong mai, Kinh doanh)….
5. Production and Services ( San xuat va dich vu)
6. Quality and Price ( Chat luong va Gia ca)
7. Investment and Development ( Dau tu va Phat trien) and
so on
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản