các chức năng cơ bản cửa môi trường đối với con người và hoạt động kinh tế

Chia sẻ: ntgioi120403

Môi trường là nơi cung cấp các nguyên ,nhiên vật liệu cho mọi hoạt dộng sản xuất kinh doanh. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh kinh doanh, con người cần phải khai thac các loại tài nguyên thiên nhiên trong môi trường . tài nguyên có trong thạch quyển,thuỷ quyển, khí quyển, và trong sinh quyển. Và càng ngày nhu cầu khai thác tài nguyên càng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản