Các Chức Năng Của Tiền Tệ

Chia sẻ: hoangngoc8766

Trong nền kinh tế trao đổi trực tiếp, người ta phải tiến hành đồng thời hai dịch vụ bán và mua với một người khác. Điều đó là đơn giản trong trường hợp chỉ có ít người tham gia trao đổi, nhưng trong điều kiện nền kin tế phát triển, các chi phí để tìm kiếm như vậy quá cao. Vì vậy người ta cần sử dụng tiền làm môi giới trong quá trình này, tức là người ta trước hết sẽ đổi hàng hoá của mình lấy tiền sau đó dùng tiền mua thứ hàng hoá mình cần. Rõ ràng việc thực hiện...

Nội dung Text: Các Chức Năng Của Tiền Tệ

III. Các Chức Năng Của Tiền Tệ.
Dù biểu hiện dưới hình thức nào, tiền tệ cũng có ba chức năng cơ bản: Chức năng phương
tiện trao đổi, chức năng đơn vị đánh giá và chức năng phương tiện dự trữ giá trị.
1. Chức năng phương tiện trao đổi.
Là một phương tiện trao đổi, tiền tệ được sử dụng như một vật môi giới trung gian trong
việc trao đổi các hàng hoá, dịch vụ. Đây là chức năng đầu tiên của tiền tệ, nó phản ánh lý do tại sao
tiền tệ lại xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá.
Trong nền kinh tế trao đổi trực tiếp, người ta phải tiến hành đồng thời hai dịch vụ bán và
mua với một người khác. Điều đó là đơn giản trong trường hợp chỉ có ít người tham gia trao đổi,
nhưng trong điều kiện nền kin tế phát triển, các chi phí để tìm kiếm như vậy quá cao. Vì vậy người
ta cần sử dụng tiền làm môi giới trong quá trình này, tức là người ta trước hết sẽ đổi hàng hoá của
mình lấy tiền sau đó dùng tiền mua thứ hàng hoá mình cần. Rõ ràng việc thực hiện lần lượt các giao
dịch bán và mua với hai người sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc thực hiền đồng thời hai giao dịch
đối với cùng một người.
Để thực hiện các chức năng trao đổi, tiền phải có những tiêu chuẩn nhất định.
- Được chấp nhận rộng rãi: Nó phải được con người chấp nhận rộng rãi trong lưu thông,
bởi vì chỉ khi mọi người cùng chấp nhận nó thì người có hàng hoá mới đồng ý đổi hàng hoá của
mình lấy tiền.
- Dễ nhận biết: Con người phải nhận biết nó dễ dàng.
- Có thể chia nhỏ được: Để tạo thuận lợi cho việc đổi chác giữa các hàng hoá có giá trị khác
nhau.
- Dễ vận chuyển: Tiền tệ phải đủ gọn nhẹ để dễ dàng trong việc trao đổi hàng hoá ở
khoảng cách xa.
- Không bị hư hỏng một cách nhanh chóng: Bottom of Form.
- Được tạo ra hàng loại một chác dễ dàng: Để số lượng của nó đủ dùng trong trao đổi.
- Có tính đông nhất: Các đồng tiền có cùng mệnh giá phải có sức mua ngang nhau.
2. Chức năng đơn vị đánh giá.
Chức năng thứ hai của tiền tệ là một đơn vị đánh giá, tức là tiên tệ được sử dụng làm đơn vị
để đo giá trị của các hàng hoá, dịch vụ trong nền kinh tế. Qua việc thực hiện chức năng này, giá trị
của các hàng hoá, dịch vụ được biểu hiện ra bằng tiền, như việc đo khối lượng bằng kg, đo độ dài
bằng m,… nhờ đó mà việc trao đổi hàng hoá được diễn ra thuậ lợi hơn.
Nếu giá trị hàng hoá không có đơn vị đo chung là tiền, mỗi hàng hoá sẽ được định giá bằng
tất cả các hàng hoá còn lại, và như vậy số lượng giá các mặt hàng trong nền kinh tế ngày nay sẽ
nhiều đến mức người ta không còn thời gian cho việc tiêu dùng hàng hoá, do phân lớn thời gian đã
dành cho việc đọc giá hàng hoá. Khi giá của các hàng hoá, dịch vụ được biểu hiện bằng tiền, không
những thuận tiện cho người bán hàng hoá mà việc đọc bảng giá cũng đơn giản hơn rất nhiều với
chi phí thời gian ít hơn sử dụng cho các giao dịch.
Là một đơn vị đánh giá, nó tạo cơ sở thuậ lợi cho việc sử dụng tiền làm phương tiện trao
đổi, những cũng chính trong quá trình trao đổi sử dụng tiền làm trung gian, các tỉ lệ trao đổi được
hình thành theo tập quán, tức là ngay từ khi mới ra đời, việc dùng tiền làm phương tiện trao đổi dẫn
tới việc dùng tiền làm đơn vị đánh giá. Đầu tiên những phương tiện được sử dụng làm tiền để biểu
hiện giá trị hàng hoá cũng có giá trị như các hàng hoá khác. Cơ sở cho việc tiền biểu hiện giá trị các
hàng hoá khác chính là tiền cũng có giá trị sử dụng như các hàng hoá khác. (Theo phân tích của Marx
về sự phát triển của các hình thái biểu hiện giá trị hàng hoá: Giá trị hang hoá được biểu hiện ở giá
trị sử dụng của hàng hoá đóng vai trò vật ngang giá, vật ngang giá chung). Vì vậy trong thời đại
ngày nay, mặc dù các phương tiện được sử dụng là tiền không còn có giá trị như các hàng hoá khác
nhưng nó được mọi người chấp nhận trong lưu thông (có giá trị sử dụng đặc biệt), do đó vẫn được
sử dụng để đánh giá giá trị các hàng hoá.
Trong bất kể nền kinh tế tiền tệ nào việc sử dụng tiền làm đơn vị đo lường giá trị đều mang
tính chất trừu tượng, vừa có tính pháp lý, vừa có tính quy ước.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản