Các công thức lượng giác cơ bản

Chia sẻ: nhocrongkaka

công thức hơn kém π: sin(α + π) = -sin α cos(α + π) = -cos α tan( α + π) = tan α cot( α+ π ) = cot α 2) công thức đối: sin( -α ) = -sin α cos( -α ) = cos α tan( -α ) = -tan α cot( -α ) = -cot α 3) công thức bù...

Nội dung Text: Các công thức lượng giác cơ bản

Các công thức lượng giác cơ bản
công thức hơn kém π: Sin2a = 2sina.cosa
1)
2 tan a
sin(α + π) = -sin α Tan2a tan2a =
1 − tan 2 a
cos(α + π) = -cos α
tan( α + π) = tan α
8) Công thức biến tích thành tổng
cot( α+ π ) = cot α
1
công thức đối:
2) Cosa.cosb = [ cos( a + b ) + Cos( a - b ) ]
2
sin( -α ) = -sin α
1
cos( -α ) = cos α Sina.sinb = [ Cos( a + b ) – Cos( a – b ) ]
2
tan( -α ) = -tan α
1
cot( -α ) = -cot α Sina.cosb = [ sin( a + b ) + sin ( a – b ) ]
2
công thức bù:
3)
9) Công thức biến tổng thành tích:
sin( π - α ) = sin α
a+b a −b
cos( π -α ) = -cos α Cosa + cosb = 2.cos . cos
2 2
tan( π - α ) = -tan α a+b a −b
Cosa – cosb = –2.sin .sin
cot( π - α ) = -cot α 2 2
công thức phụ:
4) a+b a −b
Sina + sinb = 2. sin . cos
sin( π/2 - α ) = cos α 2 2
cos( π/2 - α ) = sin α a+b a −b
Sina – sinb = 2.cos . sin
tan( π/2 - α ) = cot α 2 2
π
cot( π/2 - α ) = tan α Sina + cosa = 2 .sin( a - )
4
công thức hơn kém π/2:
5)
π
sin( α + π/2 ) = - sin α = – 2 .cos( a + )
4
cos( α + π/2 ) = cos α π
Sina – cosb = 2 . sin( a – )
tan( α + π/2 ) = - cot α 4
cot( α + π/2 ) = - tan α π
= - 2 .cos( a + )
công thức cộng :
6) 4
Cos( a ± b ) = cosa.cosb  sina.sinb π
Cosa – sina = − 2 sin( a – )
Sin( a ± b ) = sina.sinb ± sinb.cosa 4
tan a ± tan b π
Tan( a ± b )= = 2 . cos( a + )
1 tan a tan b 4
10) Công thức nhân 3:
Công thức nhân đôi:
7)
Cos3a = 4 a – 3cosa
Cos2a =
Sin3a = 3.sina – 4. a
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản