Các công thức lượng giác cơ bản

Chia sẻ: nhocrongkaka

công thức hơn kém π: sin(α + π) = -sin α cos(α + π) = -cos α tan( α + π) = tan α cot( α+ π ) = cot α 2) công thức đối: sin( -α ) = -sin α cos( -α ) = cos α tan( -α ) = -tan α cot( -α ) = -cot α 3) công thức bù...

Nội dung Text: Các công thức lượng giác cơ bản

 

  1. Các công thức lượng giác cơ bản công thức hơn kém π: Sin2a = 2sina.cosa 1) 2 tan a sin(α + π) = -sin α Tan2a tan2a = 1 − tan 2 a cos(α + π) = -cos α tan( α + π) = tan α 8) Công thức biến tích thành tổng cot( α+ π ) = cot α 1 công thức đối: 2) Cosa.cosb = [ cos( a + b ) + Cos( a - b ) ] 2 sin( -α ) = -sin α 1 cos( -α ) = cos α Sina.sinb = [ Cos( a + b ) – Cos( a – b ) ] 2 tan( -α ) = -tan α 1 cot( -α ) = -cot α Sina.cosb = [ sin( a + b ) + sin ( a – b ) ] 2 công thức bù: 3) 9) Công thức biến tổng thành tích: sin( π - α ) = sin α a+b a −b cos( π -α ) = -cos α Cosa + cosb = 2.cos . cos 2 2 tan( π - α ) = -tan α a+b a −b Cosa – cosb = –2.sin .sin cot( π - α ) = -cot α 2 2 công thức phụ: 4) a+b a −b Sina + sinb = 2. sin . cos sin( π/2 - α ) = cos α 2 2 cos( π/2 - α ) = sin α a+b a −b Sina – sinb = 2.cos . sin tan( π/2 - α ) = cot α 2 2 π cot( π/2 - α ) = tan α Sina + cosa = 2 .sin( a - ) 4 công thức hơn kém π/2: 5) π sin( α + π/2 ) = - sin α = – 2 .cos( a + ) 4 cos( α + π/2 ) = cos α π Sina – cosb = 2 . sin( a – ) tan( α + π/2 ) = - cot α 4 cot( α + π/2 ) = - tan α π = - 2 .cos( a + ) công thức cộng : 6) 4 Cos( a ± b ) = cosa.cosb  sina.sinb π Cosa – sina = − 2 sin( a – ) Sin( a ± b ) = sina.sinb ± sinb.cosa 4 tan a ± tan b π Tan( a ± b )= = 2 . cos( a + ) 1 tan a tan b 4 10) Công thức nhân 3: Công thức nhân đôi: 7) Cos3a = 4 a – 3cosa Cos2a = Sin3a = 3.sina – 4. a
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản