Các cụm động từ với "turn"

Chia sẻ: tocxuxu

Đây là bài học cho các bạn có cơ hội ôn tập lại các cụm động từ. Hãy nhớ rằng, khi thay đổi giới từ sẽ có thể thay đổi toàn bộ ý nghĩa của động từ, vì vậy chúng ta cần phải biết là nên thêm giới từ nào vào với động từ để có ý đúng.

Nội dung Text: Các cụm động từ với "turn"

Các cụm động từ với "turn"
Đây là bài học cho các bạn có cơ hội ôn tập lại các cụm động từ.

Hãy nhớ rằng, khi thay đổi giới từ sẽ có thể thay đổi toàn bộ ý nghĩa của động từ,
vì vậy chúng ta cần phải biết là nên thêm giới từ nào vào với động từ để có ý đúng.

Bài test này kiểm tra xem bạn nhớ bao nhiêu nghĩa của cụm động từ "turn". Chúc
các bạn may mắn.

1. The pumpkin in Cinderella ___ a carriage!
turns into
turns off

turns out

2. We wanted to go to this new club in London, but we were ___
because my friend was wearing trainers.
turned out

turned off

turned away

3. Please can you ___ the television. I want to watch The X-factor.
turn off

turn on

turn away

4. I applied for a job with Disney, but I got ___.
turned up

turned out

turned down

5. Emily can't meet us for drinks at five, but she might ___ later.
turn off

turn up

turn into

6. Everything was fine, then he suddenly ___ me and started shouting.
turned on

turned away

turned off

7. It ___ that Max was the murderer all along.
turned up

turned out

turned off

8. Please ___ the radio! I can't think with that awful music on.
turn up

turn down

turn in

9. Go on, ___ the jewellery, we know you have it.
turn over

turn up

turn down

10. Thousands of people ___ for the protest.
turned into

turned down

turned up
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản