CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Chia sẻ: corolla

- Biết dựa vào bảng số liệu, lược đồ đẻ thấy rõ đặc điểm về mật độ dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta. - Nêu được một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta. - Có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.

Nội dung Text: CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Bài 9

CÁC DÂN T C, S PHÂN B DÂN CƯ
I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS :

- Bi t d a vào b ng s li u, lư c th y rõ c i mv m t
dân s và s phân b dân cư nư c ta.

- Nêu ư c m t s c i m v các dân t c nư c ta.

- Có ý th c tôn tr ng, oàn k t các dân t c.

II - DÙNG D Y H C

- Tranh nh v m t s dân t c, làng b n ng b ng, mi n núi
và ô th c a VN.

- B m t dân s VN.

III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U

1/ Kh i ng :

2/ Ki m tra bài cũ :

- 2 HS tr l i 2 câu h i – SGK.

3/ Bài m i :
TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG
C A H C SINH• Gi i thi u bài

1 – Các dân t c

* Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân - HS tr l i.
ho c theo c p
HS ch B .
Bư c 1 : HS d a vào tranh nh,
kênh ch – SGK, tr l i các câu h i –
SGV/98.

Bư c 2 : HS lên b ng ch trên B - HS tr l i
nh ng vùng phân b ch y u c a ngư i
Kinh, nh ng vùng phân b ch y u c a - hs tr l i.
các dân t c ít ngư i.

- GV k t lu n

2–M t dân s
- HS tr l i
* Ho t ng 2 : Làm vi c c l p

- Hãy cho bi t m t dân s là gì?
- HS ch B và
- GV gi i thích thêm như – trình bày.
SGV/98.

- HS quan sát b ng m t dân s
- Vài HS c
và tr l i câu h i m c 2 – SGK.
- GV k t lu n.

3 – Phân b dân cư

* Ho t ng 3 : Làm vi c cá nhân
ho c theo c p

Bư c 1: HS qs lư c m t dân
s , tranh nh v làng ng b ng, b n
(buôn) mi n núi tr l i câu h i m c 3 –
SGK.

Bư c 2 : HS trình bày k t qu , ch
trên B nh ng vùng ông dân, thưa dân.

- GV k t lu n như SGV/99.

--> Bài h c SGK4/ C ng c , d n dò :

- HS tr l i câu h i 1 – SGK.

- V nhà h c bài và c trư c bài 10/87.

Rút kinh nghi m :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản