Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI 6: ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 12 trang

0
93
lượt xem
10
download

Dạng 4: Tìm tên nguyên tố X, KHHH khi biết PTK Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần. a/ Tính phân tử khối hợp chất. b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH Hướng dẫn Phân tử hidro (2H) = PTK = 2 . 1 = 2 Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần = PTK của hợp chất: 2.22 = 44 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O = hợp chất (1X; 2O) = PTK = X + 2.16 = X + 32...

CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI 6: ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản