Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Các dạng bài tập tổng quát về tính đồng biến và nghịch biến của hàm số

Chia sẻ: | Ngày: doc 6 p | 149

0
455
views

Tài liệu tham khảo môn toán

Các dạng bài tập tổng quát về tính đồng biến và nghịch biến của hàm số
Nội dung Text

  1. Phần 4. Các dạng bài tập tổng quát về tính đồng biến và nghịch  biến của hàm số Một số bài tập tự giải.
  2. Bài 1 (Đại học, Cao đẳng khối A - 2002)
  3. Bài 2 (Đại học, Cao đẳng khối B - 2003). Bài 3 (Đại học, Cao đẳng khối B - 2004).
  4. Bài 4 (Đại học, Cao đẳng khối D - 2004).

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản