Các dạng bài tập tổng quát về tính đồng biến và nghịch biến của hàm số

Chia sẻ: dieptn

Tài liệu tham khảo môn toán

Nội dung Text: Các dạng bài tập tổng quát về tính đồng biến và nghịch biến của hàm số

 

  1. Phần 4. Các dạng bài tập tổng quát về tính đồng biến và nghịch  biến của hàm số Một số bài tập tự giải.
  2. Bài 1 (Đại học, Cao đẳng khối A - 2002)
  3. Bài 2 (Đại học, Cao đẳng khối B - 2003). Bài 3 (Đại học, Cao đẳng khối B - 2004).
  4. Bài 4 (Đại học, Cao đẳng khối D - 2004).
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản