CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DUNG DỊCH ĐIỆN LI

Chia sẻ: Dương Văn Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

2
1.343
lượt xem
311
download

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DUNG DỊCH ĐIỆN LI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo Areniut, axit là những chất có khả năng phân li trong dung dịch thành cation hidro (H+), còn bazơ là những chất khả năng phân li trong dung dịch thành anion hidroxit (OH-). Theo Bronstet va Lauri, axit có khả năng nhường proton, còn bazơ là những chất có khẳ năng nhận proton. Các chất điện li lưỡng tính là những chất có vừa có tính axit (cho proton) vừa có tính bazơ (nhận proton). Chỉ số hoạt động ion hidro (pH) đặc trưng cho tính axit-bazơ của dung dịch và bằng logarit của hoạt độ ion hidro: pH= -lg(H+) hoặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DUNG DỊCH ĐIỆN LI

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DUNG DỊCH SỰ ĐIỆN LI

HÓA HỌC 11

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo:

Trích dẫn một số bài tập Sự điện li trong tài liệu:

PHẦN 1 – CÁC AXIT VÀ CÁC BAZƠ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Theo Areniut, axit là những chất có khả năng phân li trong dung dịch thành cation hidro (H+), còn bazơ là những chất khả năng phân li trong dung dịch thành anion hidroxit (OH-).
  • Theo Bronstet va Lauri, axit có khả năng nhường proton, còn bazơ là những chất có khẳ năng nhận proton.
  • Các chất điện li lưỡng tính là những chất có vừa có tính axit (cho proton) vừa có tính bazơ (nhận proton).
  • Chỉ số hoạt động ion hidro (pH) đặc trưng cho tính axit-bazơ của dung dịch và bằng logarit của hoạt độ ion hidro: pH= -lg(H+) hoặc pH= -lg[H+] (đối với các dung dịch loãng).
  • Trong dung dịch axit: [H+] > 1,00.10-7 M; pH<7,00; pOH>7,00.
  • Trong dung dịch bazơ: [H+] < 1,00.10-7 M; pH>7,00; pOH<7,00.
  • Trong môi trường trung tính: [H+] = 1,00.10-7 M; pH=7,00; pOH=7,00.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

1.2 Trộn 10,00 ml dung dịch NH­3 0,50 M với 5,00 ml H2SO4 1,00 M. Hãy cho biết pH gần đúng của dung dịch bằng bao nhiêu?Trả lời: pH < 7.

PHẦN  II - DẠNG BÀI TẬP CỦA DUNG DỊCH CÁC ĐƠN AXIT VÀ BAZƠ

2.1 AXIT MẠNH VÀ BAZƠ MẠNH

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Axit mạnh (kí hiệu là HY) là những chất trong dung dịch có khả năng nhường hoàn toàn proton cho nước:

                                HY + H2O → H3O+ + Y-
Cân bằng trên thường được viết dưới dạng đơn giản như:

                                HY → H+ + Y-

Trong dung dịch bazơ mạnh (kí hiệu là XOH) toàn bộ lượng bazơ có khả năng thu proton của nước:

                                XOH + H2O →X+(H2O) + OH-

Một cách đơn giản có thể biểu diễn:

                                XOH → X+ + OH-

Các bài tập dưới đây, khi giải có thê coi hệ số hoạt độ của các cấu tử đều bằng 1, do đó pH = -lg(H+)≈ -lg[H+].

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản