các dạng vk phương trình Tiếp tuyến

Chia sẻ: Ba Xoáy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
420
lượt xem
87
download

các dạng vk phương trình Tiếp tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài toán 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  1. Tại một điểm trên đồ thị. 2. Tại điểm có hoành độ trên đồ thị. 3. Tại điểm có tung độ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các dạng vk phương trình Tiếp tuyến

  1. Bài toán 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  : 1. Tại một điểm trên đồ thị. 2. Tại điểm có hoành độ trên đồ thị. 3. Tại điểm có tung độ trên đồ thị. 4. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung . 5. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành . *Phương pháp: Phương trình tiếp tuyến(PTTT) : Của  :  tại Viết được là phải tìm  ; và là hệ số góc của tiếp tuyến. Giải các câu trên lần lượt như sau Câu 1: ­ Tính . Rồi tính . ­ Viết PTTT:  Câu 2: ­ Tính . Rồi tính . ­ Tính tung độ ,(bằng cách) thay  vào biểu thức của hàm số để  tính . ­ Viết PTTT: . Câu 3: ­ Tính hoành độ  bằng cách giải pt  . ­ Tính  . Rồi tính . ­ Sau khi tìm được và thì viết PTTT tại mỗi điểm  tìm được. Câu 4:  ­ Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục : Cho  và tính ; – Tính . Rồi tính ; ­ Viết PTTT:: . Câu 5: ­ Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với trục : Cho và tính ; – Tính . Rồi tính  tại các giá trị  vừa tìm được; – Viết PTTT:: . Bài toán 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số : a) biết rằng tiếp tuyến song song với đuờng thẳng . b) biết rằng tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng . Phương pháp: Tính • Giải phương trình • Tính •
  2. Thay vào phương trình • Chú ý: Tiếp tuyến song song với đường thẳng sẽ có hệ số góc • Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng sẽ có hệ số góc • Bài tập vận dụng: Bài 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng Bài 2: Cho hàm số Tìm để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ vuông góc với đường thẳng . Viết phương trình tiếp tuyến với biết Bài 3: Cho tiếp tuyến này vuông góc với . Bài 4: Cho a) Viết phương trình tiếp tuyến cới biết tiếp tuyến này song song với $y=6x-4$ b) Viết phương trình tiếp tuyến với biết tiếp tuyến này vuông góc với c) Viết phương trình tiếp tuyến với biết tiếp tuyến tạo với góc . Bài toán 3: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước đến đồ thị. Phương pháp : Sử dụng điều kiện tiếp xúc Hai đường thẳng tiếp xúc tai điểm hoành độ là ngiệm và khi của hệ Ví dụ: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua đến ? Hướng dẫn giải: Gọi là phương trình tiếp tuyến đi qua và có hệ số góc có dạng: • Phương trình hoành độ giao điểm chung của và là : • Giải hệ trên tìm được • Vậy có hai tiếp tuyến với đi qua . •
  3. Bài tập: 1. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua đến 2. Có bao nhiêu tiếp tuyến đia qua đến đồ thị (Nguồn: dđkt)
Đồng bộ tài khoản