Các Danh mục của chương trình

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
109
lượt xem
14
download

Các Danh mục của chương trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Một số danh mục không cho phép bạn xóa khi mã đó đã được phát sinh trong chứng từ, như “ Danh mục TK, Danh mục Vật tư hàng hóa, Danh mục Đối tượng,…) F6 – Gộp mã Chỉ dành cho danh mục Đối tượng, Danh mục vật tư hàng hóa, Danh mục sản phẩm. Các danh mục có phân nhóm thì bạn khai báo nhóm trước rồi mới khai báo chi tiết, Nhóm trong IFINANCE là nhóm đa cấp (Không giới hạn cấp) Quy tắc đặt mã trong các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Danh mục của chương trình

  1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Các Danh mục của chương trình Tất cả các danh mục đều có cùng các phím nóng – giống như các phím nóng trên chứng từ 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
  2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Một số danh mục không cho phép bạn xóa khi mã đó đã được phát sinh trong chứng từ, như “ Danh mục TK, Danh mục Vật tư hàng hóa, Danh mục Đối tượng,…) F6 – Gộp mã Chỉ dành cho danh mục Đối tượng, Danh mục vật tư hàng hóa, Danh mục sản phẩm. Các danh mục có phân nhóm thì bạn khai báo nhóm trước rồi mới khai báo chi tiết, Nhóm trong IFINANCE là nhóm đa cấp (Không giới hạn cấp) Quy tắc đặt mã trong các nhóm: Các mã có độ dài 6 ký tự trở lên, các mã có chứa các ký tự ($,#,%,” “,*) chương trình sẽ không cho tạo mã. Danh mục tài khoản F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa IFINANCE đã định nghĩa đầy đủ Tk theo chuẩn của bộ tài chính, ban chỉ có thể thêm các tài khoản chi tiết 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
  3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Trong danh mục tài khoản bạn phải chú ý các loại tài khoản Nếu TK là Tk Ngoại tệ : C Nếu TK là Tk Công nợ : C Nếu TK là Tk Giá thành : C Nếu TK là Tk Bộ phận : C Nếu TK là Tk Khế ước : C Còn lại mặc định trương trình sẽ để là “K”, các bạn thiết lập không đúng có thể dẫn đến một số báo cáo thể hiện không đúng, hoặc có thể không tính được giá thành. F4 – Thêm mới 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
  4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Tk chi tiết cấp lớn hơn 1 thì bắt buộc phải có tài khoản mẹ Tương tự bạn có thể ấn F2 để sửa TK Việc sửa hay thêm tài khoản sau khi đã phát sinh xong chứng từ, do đó bạn có thể lên các báo cáo chưa chính xác, bạn sẽ phải dùng chức năng : Kiểm tra số liêu->Kiểm tra lệch khi phát sinh> để sửa lại chứng từ sai TK. Danh mục Nhóm Vật tư Hàng Hóa F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa F4 – thêm mới 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
  5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Nếu có nhóm con nữa thì Nhóm cuối Bạn chọn là “K” và nhóm mẹ bạn chỉ ra, còn không thì bạn chọn nhóm cuối là “C” – nghĩa là không có nhóm con nào nữa. Danh mục vật tư F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa F4 – Thêm mới 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
  6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Các thông tin về mã vật tư, đơn vị tính, và các tk là bắt buộc, trong đó bạn lưu ý, IFINANCE chia ra làm 3 loại vật tư: Loại “0” nghĩa là vật tư thuộc dạng như dịch vụ, không liên quan đến TK kho và TK Giá vốn. Loại “1” thành phẩm do công ty sản xuất sơ chế thì bạn phải chọn mã sản phẩm tương ướng trong Danh mục sản phẩm. Ngoài ra bạn còn định nghĩa trước được Vị trí lưu, Mã kho lưu hàng hóa này, tồn tối thiểu, tồn tối đa của vật tư này. 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
  7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Một vật tư có nhiêu đơn vị quy đổi, nhưng khi nhập vào và xuất ra phải có cùng một đơn vị quy đổi, còn muốn quy đổi sang đơn vị tính khác bạn chỉ có thể xem trên báo cáo. Bạn cũng có thể khai báo đặc điểm dài, rộng, cao của vật tư. Nếu vật tư có phụ phí bạn có thể khai báo thêm phần phụ phí. Các Tk Vật tư “Có sửa TK vật tư không : K” – thì trong chứng từ bạn không sửa được tk này, các tài khoản khác tương tự. 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản