CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯ VIỆN TIÊN

Chia sẻ: rongchoitimtraitima

“Thư viện là trái tim của nhà trường” là bộ phận không thể thiếu trong trường học, với vai trò lưu giữ và luân chuyển sách, trường. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, người cán bộ thư viên cần có những biện pháp tổ chức sắp xếp bảo quản giữ hiệu quả cao nhất. Sách trong thư viện nhà trường cần phải giáo dục được đạo đức cho thiếu niên nhi đồng, phải giúp được các nhiên và xã hội, bồi dưỡng về tư tưởng tiến bộ, nâng cao về hành động cao đẹp. Những sách...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản