Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh

Chia sẻ: duyuyen1212

Ngữ pháp học và từ vựng học đều có đối tượng nghiên cứu là từ; đặc biệt, vấn đề cấu tạo từ như là một phần giao giữa hai bộ môn này, khiến cho cả hai đều phải cùng thảo luận. Đối tượng nghiên cứu của ngữ âm học thì riêng hẳn: chỉ chú ý đến mặt âm thanh của từ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản